Sævelandsveien 170
4550 FARSUND

Sævelandsveien 170, 4550 FARSUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sævelandsveien 170, 4550 FARSUND:

  • Postnummer: 4550 FARSUND
  • Gards-/bruksnummer: 160 / 15 i 1003
  • Grunnkrins: 201 SÆVALAND
  • Valkrins: 1 FARSUND
  • Kyrkjesogn: 5030306 Farsund
  • Tettstad:

Sævelandsveien

Sævelandsveien er ein veg i Farsund kommune med 27 ulike adresser.
Husnummer frå 25 til 196.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sævelandsveien 25 4550 FARSUND 58.1948, 6.7965 159 / 72
Sævelandsveien 75 4550 FARSUND 58.1973, 6.8013 159 / 133
Sævelandsveien 100 4550 FARSUND 58.2015, 6.7949 160 / 12
Sævelandsveien 138 4550 FARSUND 58.2024, 6.7995 160 / 7
Sævelandsveien 140 4550 FARSUND 58.2026, 6.7999 160 / 31
Sævelandsveien 142 4550 FARSUND 58.2028, 6.8005 160 / 32
Sævelandsveien 155 4550 FARSUND 58.2023, 6.8028 160 / 33
Sævelandsveien 157 4550 FARSUND 58.2022, 6.8032 160 / 33
Sævelandsveien 160 4550 FARSUND 58.2027, 6.8037 160 / 2
Sævelandsveien 161 4550 FARSUND 58.2019, 6.8044 160 / 4
Sævelandsveien 162 4550 FARSUND 58.2026, 6.8040 160 / 25
Sævelandsveien 164 4550 FARSUND 58.2026, 6.8046 160 / 5
Sævelandsveien 165 4550 FARSUND 58.1996, 6.8094 160 / 6
Sævelandsveien 167 4550 FARSUND 58.2014, 6.8074 160 / 11
Sævelandsveien 169 4550 FARSUND 58.2016, 6.8072 160 / 10
Sævelandsveien 170 4550 FARSUND 58.2028, 6.8052 160 / 15
Sævelandsveien 171 4550 FARSUND 58.2019, 6.8064 160 / 16
Sævelandsveien 172 4550 FARSUND 58.2030, 6.8055 160 / 14
Sævelandsveien 173 4550 FARSUND 58.2023, 6.8057 160 / 29
Sævelandsveien 177 4550 FARSUND 58.2025, 6.8082 160 / 3
Sævelandsveien 180 4550 FARSUND 58.2030, 6.8061 160 / 13
Sævelandsveien 186 4550 FARSUND 58.2035, 6.8070 160 / 22
Sævelandsveien 190 4550 FARSUND 58.2034, 6.8076 160 / 24
Sævelandsveien 191 4550 FARSUND 58.2039, 6.8080 160 / 36
Sævelandsveien 192 4550 FARSUND 58.2040, 6.8072 160 / 30
Sævelandsveien 194 4550 FARSUND 58.2043, 6.8070 160 / 38
Sævelandsveien 196 4550 FARSUND 58.2046, 6.8066 160 / 37

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken