Kirkegårdsveien 1
4550 FARSUND

Kirkegårdsveien 1, 4550 FARSUND er ei adresse i Farsund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kirkegårdsveien 1, 4550 FARSUND:

  • Postnummer: 4550 FARSUND
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 325 i 1003 Farsund
  • Grunnkrins: 110 ØSTERSIDEN
  • Valkrins: 1 FARSUND
  • Kyrkjesogn: 5030306 Farsund
  • Tettstad: Farsund

Kirkegårdsveien

Kirkegårdsveien er ein veg i Farsund kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 2.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kirkegårdsveien 1 4550 FARSUND 58.0946, 6.7998 1 / 325
Kirkegårdsveien 2 4550 FARSUND 58.0948, 6.7997 1 / 326

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken