Kjørestad terrasse 24
4550 FARSUND

Kjørestad terrasse 24, 4550 FARSUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kjørestad terrasse 24, 4550 FARSUND:

  • Postnummer: 4550 FARSUND
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 396 i 1003
  • Grunnkrins: 111 KJØRESTAD
  • Valkrins: 1 FARSUND
  • Kyrkjesogn: 5030306 Farsund
  • Tettstad: Farsund

Kjørestad terrasse

Kjørestad terrasse er ein veg i Farsund kommune med 33 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kjørestad terrasse 1 4550 FARSUND 58.0903, 6.8006 1 / 373
Kjørestad terrasse 2 4550 FARSUND 58.0904, 6.8001 1 / 374
Kjørestad terrasse 3 4550 FARSUND 58.0905, 6.8005 1 / 375
Kjørestad terrasse 4 4550 FARSUND 58.0906, 6.7999 1 / 376
Kjørestad terrasse 5 4550 FARSUND 58.0906, 6.8003 1 / 377
Kjørestad terrasse 6 4550 FARSUND 58.0908, 6.7997 1 / 378
Kjørestad terrasse 7 4550 FARSUND 58.0911, 6.7994 1 / 379
Kjørestad terrasse 8 4550 FARSUND 58.0908, 6.7994 1 / 380
Kjørestad terrasse 9 4550 FARSUND 58.0912, 6.7991 1 / 381
Kjørestad terrasse 10 4550 FARSUND 58.0909, 6.7991 1 / 382
Kjørestad terrasse 11 4550 FARSUND 58.0912, 6.7987 1 / 383
Kjørestad terrasse 12 4550 FARSUND 58.0910, 6.7988 1 / 384
Kjørestad terrasse 13 4550 FARSUND 58.0912, 6.7983 1 / 385
Kjørestad terrasse 14 4550 FARSUND 58.0910, 6.7984 1 / 386
Kjørestad terrasse 15 4550 FARSUND 58.0912, 6.7979 1 / 387
Kjørestad terrasse 16 4550 FARSUND 58.0910, 6.7978 1 / 388
Kjørestad terrasse 17 4550 FARSUND 58.0912, 6.7976 1 / 389
Kjørestad terrasse 18 4550 FARSUND 58.0909, 6.7974 1 / 390
Kjørestad terrasse 19 4550 FARSUND 58.0911, 6.7972 1 / 391
Kjørestad terrasse 20 4550 FARSUND 58.0909, 6.7970 1 / 392
Kjørestad terrasse 21 4550 FARSUND 58.0910, 6.7964 1 / 393
Kjørestad terrasse 22 4550 FARSUND 58.0908, 6.7967 1 / 394
Kjørestad terrasse 23 4550 FARSUND 58.0908, 6.7960 1 / 395
Kjørestad terrasse 24 4550 FARSUND 58.0907, 6.7963 1 / 396
Kjørestad terrasse 25 4550 FARSUND 58.0907, 6.7956 1 / 397
Kjørestad terrasse 26 4550 FARSUND 58.0906, 6.7959 1 / 398
Kjørestad terrasse 27 4550 FARSUND 58.0906, 6.7953 1 / 399
Kjørestad terrasse 28 4550 FARSUND 58.0904, 6.7956 1 / 400
Kjørestad terrasse 29 4550 FARSUND 58.0905, 6.7951 1 / 401
Kjørestad terrasse 30 4550 FARSUND 58.0903, 6.7953 1 / 402
Kjørestad terrasse 31 4550 FARSUND 58.0903, 6.7949 1 / 403
Kjørestad terrasse 32 4550 FARSUND 58.0901, 6.7951 1 / 404
Kjørestad terrasse 34 4550 FARSUND 58.0899, 6.7950 1 / 405

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken