Mosvold terrasse 7
4550 FARSUND

Mosvold terrasse 7, 4550 FARSUND er ei adresse i Farsund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Mosvold terrasse 7, 4550 FARSUND:

  • Postnummer: 4550 FARSUND
  • Gards-/bruksnummer: 4 / 273 i 1003 Farsund
  • Grunnkrins: 115 MOSVOLL
  • Valkrins: 1 FARSUND
  • Kyrkjesogn: 5030306 Farsund
  • Tettstad: Farsund

Mosvold terrasse

Mosvold terrasse er ein veg i Farsund kommune med 35 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 41.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Mosvold terrasse 1 4550 FARSUND 58.0948, 6.7760 4 / 267
Mosvold terrasse 2 4550 FARSUND 58.0943, 6.7767 4 / 268
Mosvold terrasse 3 4550 FARSUND 58.0948, 6.7759 4 / 269
Mosvold terrasse 4 4550 FARSUND 58.0944, 6.7765 4 / 270
Mosvold terrasse 5 4550 FARSUND 58.0949, 6.7757 4 / 271
Mosvold terrasse 6 4550 FARSUND 58.0945, 6.7761 4 / 272
Mosvold terrasse 7 4550 FARSUND 58.0949, 6.7756 4 / 273
Mosvold terrasse 8 4550 FARSUND 58.0945, 6.7759 4 / 274
Mosvold terrasse 9 4550 FARSUND 58.0950, 6.7754 4 / 275
Mosvold terrasse 10 4550 FARSUND 58.0946, 6.7756 4 / 276
Mosvold terrasse 11 4550 FARSUND 58.0950, 6.7753 4 / 277
Mosvold terrasse 12 4550 FARSUND 58.0947, 6.7754 4 / 278
Mosvold terrasse 13 4550 FARSUND 58.0951, 6.7757 4 / 279
Mosvold terrasse 14 4550 FARSUND 58.0948, 6.7751 4 / 280
Mosvold terrasse 15 4550 FARSUND 58.0952, 6.7756 4 / 281
Mosvold terrasse 16 4550 FARSUND 58.0949, 6.7749 4 / 282
Mosvold terrasse 17 4550 FARSUND 58.0952, 6.7755 4 / 283
Mosvold terrasse 18 4550 FARSUND 58.0950, 6.7745 4 / 284
Mosvold terrasse 19 4550 FARSUND 58.0953, 6.7754 4 / 285
Mosvold terrasse 20 4550 FARSUND 58.0951, 6.7743 4 / 286
Mosvold terrasse 21 4550 FARSUND 58.0955, 6.7751 4 / 287
Mosvold terrasse 22 4550 FARSUND 58.0952, 6.7737 4 / 288
Mosvold terrasse 23 4550 FARSUND 58.0956, 6.7750 4 / 289
Mosvold terrasse 24 4550 FARSUND 58.0952, 6.7735 4 / 290
Mosvold terrasse 25 4550 FARSUND 58.0953, 6.7749 4 / 291
Mosvold terrasse 26 4550 FARSUND 58.0953, 6.7731 4 / 292
Mosvold terrasse 27 4550 FARSUND 58.0954, 6.7748 4 / 293
Mosvold terrasse 28 4550 FARSUND 58.0952, 6.7728 4 / 294
Mosvold terrasse 29 4550 FARSUND 58.0954, 6.7746 4 / 295
Mosvold terrasse 31 4550 FARSUND 58.0955, 6.7745 4 / 296
Mosvold terrasse 33 4550 FARSUND 58.0954, 6.7737 4 / 297
Mosvold terrasse 35 4550 FARSUND 58.0954, 6.7736 4 / 298
Mosvold terrasse 37 4550 FARSUND 58.0954, 6.7734 4 / 299
Mosvold terrasse 39 4550 FARSUND 58.0955, 6.7732 4 / 300
Mosvold terrasse 41 4550 FARSUND 58.0955, 6.7730 4 / 301

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken