Skottegaten 1A
4550 FARSUND

Skottegaten 1A, 4550 FARSUND er ei adresse i Farsund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skottegaten 1A, 4550 FARSUND:

  • Postnummer: 4550 FARSUND
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 571 i 1003 Farsund
  • Grunnkrins: 111 KJØRESTAD
  • Valkrins: 1 FARSUND
  • Kyrkjesogn: 5030306 Farsund
  • Tettstad: Farsund

Skottegaten

Skottegaten er ei gate i Farsund kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 13.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skottegaten 1A 4550 FARSUND 58.0910, 6.8001 1 / 571
Skottegaten 1B 4550 FARSUND 58.0912, 6.7998 1 / 572
Skottegaten 2 4550 FARSUND 58.0914, 6.7988 1 / 573
Skottegaten 3 4550 FARSUND 58.0915, 6.7995 1 / 574
Skottegaten 4 4550 FARSUND 58.0915, 6.7984 1 / 575
Skottegaten 5 4550 FARSUND 58.0916, 6.7991 1 / 576
Skottegaten 6 4550 FARSUND 58.0915, 6.7980 1 / 577
Skottegaten 8 4550 FARSUND 58.0915, 6.7976 1 / 579
Skottegaten 10 4550 FARSUND 58.0913, 6.7973 1 / 580
Skottegaten 11 4550 FARSUND 58.0917, 6.7976 1 / 581
Skottegaten 12 4550 FARSUND 58.0914, 6.7969 1 / 582
Skottegaten 13 4550 FARSUND 58.0917, 6.7972 1 / 583

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken