Skougaards gate 19
4550 FARSUND

Skougaards gate 19, 4550 FARSUND er ei adresse i Farsund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skougaards gate 19, 4550 FARSUND:

  • Postnummer: 4550 FARSUND
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 600 i 1003 Farsund
  • Grunnkrins: 110 ØSTERSIDEN
  • Valkrins: 1 FARSUND
  • Kyrkjesogn: 5030306 Farsund
  • Tettstad: Farsund

Skougaards gate

Skougaards gate er ei gate i Farsund kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skougaards gate 1 4550 FARSUND 58.0929, 6.8037 1 / 584
Skougaards gate 3 4550 FARSUND 58.0926, 6.8038 1 / 585
Skougaards gate 5 4550 FARSUND 58.0922, 6.8037 1 / 586
Skougaards gate 6 4550 FARSUND 58.0919, 6.8041 1 / 587
Skougaards gate 7 4550 FARSUND 58.0921, 6.8036 1 / 588
Skougaards gate 8 4550 FARSUND 58.0917, 6.8042 1 / 589
Skougaards gate 9 4550 FARSUND 58.0919, 6.8037 1 / 590
Skougaards gate 10 4550 FARSUND 58.0915, 6.8042 1 / 591
Skougaards gate 11 4550 FARSUND 58.0917, 6.8037 1 / 592
Skougaards gate 12 4550 FARSUND 58.0910, 6.8046 1 / 593
Skougaards gate 13 4550 FARSUND 58.0916, 6.8038 1 / 594
Skougaards gate 14 4550 FARSUND 58.0909, 6.8046 1 / 595
Skougaards gate 15 4550 FARSUND 58.0913, 6.8039 1 / 596
Skougaards gate 16 4550 FARSUND 58.0906, 6.8048 1 / 597
Skougaards gate 17 4550 FARSUND 58.0910, 6.8040 1 / 598
Skougaards gate 18 4550 FARSUND 58.0901, 6.8052 1 / 976
Skougaards gate 19 4550 FARSUND 58.0905, 6.8043 1 / 600

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken