Varbakgaten 23
4550 FARSUND

Varbakgaten 23, 4550 FARSUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Varbakgaten 23, 4550 FARSUND:

  • Postnummer: 4550 FARSUND
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 777 i 1003
  • Grunnkrins: 110 ØSTERSIDEN
  • Valkrins: 1 FARSUND
  • Kyrkjesogn: 5030306 Farsund
  • Tettstad: Farsund

Varbakgaten

Varbakgaten er ei gate i Farsund kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 33.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Varbakgaten 1 4550 FARSUND 58.0943, 6.8009 1 / 765
Varbakgaten 3 4550 FARSUND 58.0940, 6.8012 1 / 766
Varbakgaten 5 4550 FARSUND 58.0939, 6.8015 1 / 767
Varbakgaten 7 4550 FARSUND 58.0937, 6.8018 1 / 768
Varbakgaten 9 4550 FARSUND 58.0936, 6.8020 1 / 769
Varbakgaten 11 4550 FARSUND 58.0934, 6.8022 1 / 770
Varbakgaten 13 4550 FARSUND 58.0933, 6.8024 1 / 771
Varbakgaten 15 4550 FARSUND 58.0931, 6.8025 1 / 772
Varbakgaten 17 4550 FARSUND 58.0930, 6.8026 1 / 773
Varbakgaten 19 4550 FARSUND 58.0929, 6.8027 1 / 774
Varbakgaten 20 4550 FARSUND 58.0930, 6.8029 1 / 899
Varbakgaten 21 4550 FARSUND 58.0927, 6.8028 1 / 775
Varbakgaten 22 4550 FARSUND 58.0927, 6.8033 1 / 776
Varbakgaten 23 4550 FARSUND 58.0925, 6.8029 1 / 777
Varbakgaten 24 4550 FARSUND 58.0923, 6.8034 1 / 778
Varbakgaten 25A 4550 FARSUND 58.0921, 6.8030 1 / 779
Varbakgaten 25B 4550 FARSUND 58.0921, 6.8029 1 / 779
Varbakgaten 27 4550 FARSUND 58.0917, 6.8030 1 / 781
Varbakgaten 28 4550 FARSUND 58.0916, 6.8034 1 / 782
Varbakgaten 29 4550 FARSUND 58.0914, 6.8029 1 / 783
Varbakgaten 30 4550 FARSUND 58.0912, 6.8035 1 / 784
Varbakgaten 31A 4550 FARSUND 58.0912, 6.8031 1 / 785
Varbakgaten 31B 4550 FARSUND 58.0911, 6.8032 1 / 785
Varbakgaten 31C 4550 FARSUND 58.0911, 6.8030 1 / 785
Varbakgaten 33 4550 FARSUND 58.0904, 6.8030 1 / 1048

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken