Vesterveien 5
4550 FARSUND

Vesterveien 5, 4550 FARSUND er ei adresse i Farsund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vesterveien 5, 4550 FARSUND:

  • Postnummer: 4550 FARSUND
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 806 i 1003 Farsund
  • Grunnkrins: 111 KJØRESTAD
  • Valkrins: 1 FARSUND
  • Kyrkjesogn: 5030306 Farsund
  • Tettstad: Farsund

Vesterveien

Vesterveien er ein veg i Farsund kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vesterveien 1 4550 FARSUND 58.0901, 6.7937 1 / 802
Vesterveien 3 4550 FARSUND 58.0899, 6.7940 1 / 804
Vesterveien 4 4550 FARSUND 58.0902, 6.7941 1 / 805
Vesterveien 5 4550 FARSUND 58.0897, 6.7942 1 / 806
Vesterveien 6 4550 FARSUND 58.0897, 6.7946 1 / 807
Vesterveien 8 4550 FARSUND 58.0893, 6.7948 1 / 808
Vesterveien 9 4550 FARSUND 58.0891, 6.7939 1 / 809

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken