Engøy 4
4550 FARSUND

Engøy 4, 4550 FARSUND er ei adresse i Farsund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Engøy 4, 4550 FARSUND:

  • Postnummer: 4550 FARSUND
  • Gards-/bruksnummer: 3 / 16 i 1003 Farsund
  • Grunnkrins: 105 HAVIK
  • Valkrins: 1 FARSUND
  • Kyrkjesogn: 5030306 Farsund
  • Tettstad: Farsund

Engøy

Engøy er ein veg i Farsund kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 5.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Engøy 1 4550 FARSUND 58.0921, 6.8107 3 / 138
Engøy 1B 4550 FARSUND 58.0919, 6.8110 3 / 116
Engøy 3 4550 FARSUND 58.0912, 6.8120 3 / 18
Engøy 4 4550 FARSUND 58.0920, 6.8097 3 / 16
Engøy 5 4550 FARSUND 58.0912, 6.8108 3 / 20

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken