Svindalsveien 180
4550 FARSUND

Svindalsveien 180, 4550 FARSUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Svindalsveien 180, 4550 FARSUND:

  • Postnummer: 4550 FARSUND
  • Gards-/bruksnummer: 167 / 4 i 1003
  • Grunnkrins: 201 SÆVALAND
  • Valkrins: 1 FARSUND
  • Kyrkjesogn: 5030306 Farsund
  • Tettstad:

Svindalsveien

Svindalsveien er ein veg i Farsund kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 110 til 180.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Svindalsveien 110 4550 FARSUND 58.1987, 6.8347 167 / 5
Svindalsveien 140 4550 FARSUND 58.2022, 6.8374 167 / 1
Svindalsveien 161 4550 FARSUND 58.2023, 6.8393 167 / 3
Svindalsveien 180 4550 FARSUND 58.2036, 6.8393 167 / 4

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken