Grimestadveien 160
4550 FARSUND

Grimestadveien 160, 4550 FARSUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grimestadveien 160, 4550 FARSUND:

  • Postnummer: 4550 FARSUND
  • Gards-/bruksnummer: 146 / 12 i 1003
  • Grunnkrins: 202 STØLEN
  • Valkrins: 1 FARSUND
  • Kyrkjesogn: 5030306 Farsund
  • Tettstad:

Grimestadveien

Grimestadveien er ein veg i Farsund kommune med 39 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 429.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grimestadveien 7 4550 FARSUND 58.1816, 6.7940 140 / 20
Grimestadveien 9 4550 FARSUND 58.1816, 6.7939 140 / 20
Grimestadveien 10 4550 FARSUND 58.1810, 6.7942 140 / 2
Grimestadveien 12 4550 FARSUND 58.1807, 6.7943 140 / 1
Grimestadveien 14 4550 FARSUND 58.1801, 6.7955 140 / 19
Grimestadveien 41 4550 FARSUND 58.1827, 6.7906 140 / 4
Grimestadveien 43 4550 FARSUND 58.1829, 6.7910 140 / 4
Grimestadveien 50 4550 FARSUND 58.1810, 6.7895 140 / 28
Grimestadveien 52 4550 FARSUND 58.1807, 6.7912 140 / 5
Grimestadveien 72 4550 FARSUND 58.1824, 6.7846 144 / 4
Grimestadveien 74 4550 FARSUND 58.1803, 6.7840 144 / 1
Grimestadveien 75 4550 FARSUND 58.1832, 6.7849 144 / 3
Grimestadveien 76 4550 FARSUND 58.1788, 6.7820 144 / 5
Grimestadveien 80 4550 FARSUND 58.1806, 6.7834 144 / 2
Grimestadveien 86 4550 FARSUND 58.1825, 6.7838 140 / 7
Grimestadveien 88 4550 FARSUND 58.1827, 6.7828 140 / 7
Grimestadveien 100 4550 FARSUND 58.1850, 6.7763 145 / 8
Grimestadveien 101 4550 FARSUND 58.1840, 6.7816 140 / 15
Grimestadveien 102 4550 FARSUND 58.1845, 6.7771 145 / 4
Grimestadveien 103 4550 FARSUND 58.1843, 6.7812 145 / 7
Grimestadveien 104 4550 FARSUND 58.1841, 6.7789 145 / 9
Grimestadveien 125 4550 FARSUND 58.1861, 6.7779 145 / 1
Grimestadveien 160 4550 FARSUND 58.1869, 6.7711 146 / 12
Grimestadveien 162 4550 FARSUND 58.1866, 6.7702 146 / 11
Grimestadveien 164 4550 FARSUND 58.1868, 6.7693 146 / 1
Grimestadveien 168 4550 FARSUND 58.1876, 6.7664 146 / 3
Grimestadveien 170 4550 FARSUND 58.1875, 6.7676 146 / 10
Grimestadveien 172 4550 FARSUND 58.1871, 6.7688 146 / 4
Grimestadveien 174 4550 FARSUND 58.1876, 6.7718 146 / 5
Grimestadveien 180 4550 FARSUND 58.1886, 6.7697 146 / 6
Grimestadveien 339 4550 FARSUND 58.1994, 6.7706 154 / 12
Grimestadveien 347 4550 FARSUND 58.2017, 6.7684 154 / 9
Grimestadveien 351 4550 FARSUND 58.2021, 6.7668 154 / 13
Grimestadveien 359 4550 FARSUND 58.2008, 6.7662 154 / 14
Grimestadveien 360 4550 FARSUND 58.2001, 6.7642 154 / 5
Grimestadveien 361 4550 FARSUND 58.2007, 6.7655 154 / 14
Grimestadveien 363 4550 FARSUND 58.2010, 6.7652 154 / 11
Grimestadveien 364 4550 FARSUND 58.2010, 6.7638 154 / 1
Grimestadveien 429 4550 FARSUND 58.2057, 6.7593 153 / 4

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken