Danefjellveien 58
4550 FARSUND

Danefjellveien 58, 4550 FARSUND er ei adresse i Farsund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Danefjellveien 58, 4550 FARSUND:

  • Postnummer: 4550 FARSUND
  • Gards-/bruksnummer: 5 / 131 i 1003 Farsund
  • Grunnkrins: 112 DANEFJELL
  • Valkrins: 1 FARSUND
  • Kyrkjesogn: 5030306 Farsund
  • Tettstad: Farsund

Danefjellveien

Danefjellveien er ein veg i Farsund kommune med 85 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 74.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Danefjellveien 1 4550 FARSUND 58.0884, 6.7921 1 / 72
Danefjellveien 2A 4550 FARSUND 58.0881, 6.7925 1 / 865
Danefjellveien 2B 4550 FARSUND 58.0880, 6.7922 1 / 73
Danefjellveien 3A 4550 FARSUND 58.0883, 6.7918 1 / 74
Danefjellveien 3B 4550 FARSUND 58.0882, 6.7916 1 / 74
Danefjellveien 4 4550 FARSUND 58.0879, 6.7917 1 / 75
Danefjellveien 5 4550 FARSUND 58.0882, 6.7913 1 / 76
Danefjellveien 6 4550 FARSUND 58.0877, 6.7916 1 / 77
Danefjellveien 7 4550 FARSUND 58.0881, 6.7909 1 / 78
Danefjellveien 8 4550 FARSUND 58.0875, 6.7914 1 / 79
Danefjellveien 9 4550 FARSUND 58.0880, 6.7904 1 / 80
Danefjellveien 10 4550 FARSUND 58.0873, 6.7912 1 / 81
Danefjellveien 11 4550 FARSUND 58.0876, 6.7901 1 / 82
Danefjellveien 12 4550 FARSUND 58.0872, 6.7908 1 / 83
Danefjellveien 13 4550 FARSUND 58.0878, 6.7906 1 / 84
Danefjellveien 14A 4550 FARSUND 58.0868, 6.7907 1 / 171
Danefjellveien 14B 4550 FARSUND 58.0867, 6.7907 1 / 172
Danefjellveien 14C 4550 FARSUND 58.0866, 6.7907 1 / 173
Danefjellveien 15 4550 FARSUND 58.0879, 6.7912 1 / 85
Danefjellveien 16A 4550 FARSUND 58.0866, 6.7910 1 / 174
Danefjellveien 16B 4550 FARSUND 58.0865, 6.7911 1 / 175
Danefjellveien 17 4550 FARSUND 58.0877, 6.7911 1 / 87
Danefjellveien 18 4550 FARSUND 58.0864, 6.7903 5 / 48
Danefjellveien 19 4550 FARSUND 58.0875, 6.7909 1 / 88
Danefjellveien 20 4550 FARSUND 58.0868, 6.7897 5 / 49
Danefjellveien 21 4550 FARSUND 58.0874, 6.7903 1 / 879
Danefjellveien 22 4550 FARSUND 58.0863, 6.7899 5 / 50
Danefjellveien 23 4550 FARSUND 58.0873, 6.7900 1 / 878
Danefjellveien 24 4550 FARSUND 58.0862, 6.7895 5 / 51
Danefjellveien 25A 4550 FARSUND 58.0871, 6.7897 1 / 877
Danefjellveien 25B 4550 FARSUND 58.0871, 6.7896 1 / 877
Danefjellveien 25C 4550 FARSUND 58.0872, 6.7896 1 / 877
Danefjellveien 25D 4550 FARSUND 58.0871, 6.7895 1 / 877
Danefjellveien 27 4550 FARSUND 58.0870, 6.7891 5 / 53
Danefjellveien 28A 4550 FARSUND 58.0863, 6.7885 5 / 54
Danefjellveien 28B 4550 FARSUND 58.0863, 6.7886 5 / 54
Danefjellveien 28C 4550 FARSUND 58.0861, 6.7890 5 / 54
Danefjellveien 28D 4550 FARSUND 58.0861, 6.7889 5 / 54
Danefjellveien 28E 4550 FARSUND 58.0861, 6.7887 5 / 54
Danefjellveien 28F 4550 FARSUND 58.0861, 6.7885 5 / 54
Danefjellveien 29 4550 FARSUND 58.0869, 6.7890 5 / 55
Danefjellveien 30 4550 FARSUND 58.0861, 6.7880 5 / 56
Danefjellveien 31 4550 FARSUND 58.0868, 6.7888 5 / 57
Danefjellveien 32 4550 FARSUND 58.0864, 6.7851 5 / 58
Danefjellveien 33 4550 FARSUND 58.0867, 6.7886 5 / 59
Danefjellveien 34 4550 FARSUND 58.0866, 6.7846 5 / 60
Danefjellveien 35A 4550 FARSUND 58.0866, 6.7884 5 / 61
Danefjellveien 35B 4550 FARSUND 58.0865, 6.7882 5 / 62
Danefjellveien 35C 4550 FARSUND 58.0865, 6.7880 5 / 63
Danefjellveien 36 4550 FARSUND 58.0867, 6.7842 5 / 64
Danefjellveien 37A 4550 FARSUND 58.0864, 6.7878 5 / 65
Danefjellveien 37B 4550 FARSUND 58.0864, 6.7876 5 / 66
Danefjellveien 37C 4550 FARSUND 58.0863, 6.7873 5 / 67
Danefjellveien 38 4550 FARSUND 58.0867, 6.7837 5 / 68
Danefjellveien 39 4550 FARSUND 58.0863, 6.7869 5 / 69
Danefjellveien 40 4550 FARSUND 58.0867, 6.7831 5 / 70
Danefjellveien 41 4550 FARSUND 58.0862, 6.7864 5 / 71
Danefjellveien 42 4550 FARSUND 58.0868, 6.7828 5 / 72
Danefjellveien 43 4550 FARSUND 58.0864, 6.7859 5 / 73
Danefjellveien 44 4550 FARSUND 58.0870, 6.7832 5 / 106
Danefjellveien 45 4550 FARSUND 58.0875, 6.7836 5 / 74
Danefjellveien 46 4550 FARSUND 58.0872, 6.7830 5 / 105
Danefjellveien 47 4550 FARSUND 58.0875, 6.7841 5 / 75
Danefjellveien 48 4550 FARSUND 58.0875, 6.7827 5 / 104
Danefjellveien 49 4550 FARSUND 58.0879, 6.7838 5 / 76
Danefjellveien 50 4550 FARSUND 58.0877, 6.7826 5 / 103
Danefjellveien 51 4550 FARSUND 58.0878, 6.7833 5 / 78
Danefjellveien 52 4550 FARSUND 58.0881, 6.7828 5 / 77
Danefjellveien 53 4550 FARSUND 58.0880, 6.7834 5 / 80
Danefjellveien 54 4550 FARSUND 58.0883, 6.7829 5 / 79
Danefjellveien 55 4550 FARSUND 58.0883, 6.7834 5 / 81
Danefjellveien 56 4550 FARSUND 58.0887, 6.7832 5 / 120
Danefjellveien 57 4550 FARSUND 58.0884, 6.7836 5 / 82
Danefjellveien 58 4550 FARSUND 58.0890, 6.7840 5 / 131
Danefjellveien 59 4550 FARSUND 58.0886, 6.7840 5 / 83
Danefjellveien 61 4550 FARSUND 58.0887, 6.7843 5 / 83
Danefjellveien 63 4550 FARSUND 58.0886, 6.7847 5 / 85
Danefjellveien 65 4550 FARSUND 58.0885, 6.7850 5 / 86
Danefjellveien 67 4550 FARSUND 58.0884, 6.7853 5 / 87
Danefjellveien 69 4550 FARSUND 58.0883, 6.7857 5 / 88
Danefjellveien 70 4550 FARSUND 58.0884, 6.7863 5 / 89
Danefjellveien 71 4550 FARSUND 58.0881, 6.7860 5 / 90
Danefjellveien 72 4550 FARSUND 58.0882, 6.7867 5 / 91
Danefjellveien 73 4550 FARSUND 58.0880, 6.7864 5 / 92
Danefjellveien 74 4550 FARSUND 58.0880, 6.7870 5 / 93

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken