Mellomveien 11
4560 VANSE

Mellomveien 11, 4560 VANSE er ei adresse i Farsund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Mellomveien 11, 4560 VANSE:

  • Postnummer: 4560 VANSE
  • Gards-/bruksnummer: 25 / 108 i 1003 Farsund
  • Grunnkrins: 215 SKEIME NEDRE
  • Valkrins: 5 VANSE
  • Kyrkjesogn: 5030303 Lista
  • Tettstad: Vanse

Mellomveien

Mellomveien er ein veg i Farsund kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Mellomveien 1A 4560 VANSE 58.0931, 6.6828 25 / 13
Mellomveien 1B 4560 VANSE 58.0933, 6.6831 25 / 171
Mellomveien 3 4560 VANSE 58.0937, 6.6829 25 / 116
Mellomveien 4 4560 VANSE 58.0932, 6.6815 25 / 119
Mellomveien 5 4560 VANSE 58.0936, 6.6824 25 / 118
Mellomveien 6 4560 VANSE 58.0937, 6.6805 25 / 133
Mellomveien 7 4560 VANSE 58.0935, 6.6819 25 / 115
Mellomveien 8 4560 VANSE 58.0942, 6.6805 26 / 62
Mellomveien 9 4560 VANSE 58.0943, 6.6828 25 / 107
Mellomveien 10 4560 VANSE 58.0944, 6.6809 26 / 63
Mellomveien 11 4560 VANSE 58.0941, 6.6824 25 / 108
Mellomveien 12 4560 VANSE 58.0945, 6.6812 26 / 56
Mellomveien 13 4560 VANSE 58.0939, 6.6818 25 / 110
Mellomveien 14 4560 VANSE 58.0947, 6.6816 26 / 61
Mellomveien 15 4560 VANSE 58.0937, 6.6814 25 / 103
Mellomveien 17 4560 VANSE 58.0940, 6.6814 25 / 127
Mellomveien 19 4560 VANSE 58.0943, 6.6817 25 / 114
Mellomveien 21 4560 VANSE 58.0944, 6.6820 25 / 113

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken