Storgaten 16B
4550 FARSUND

Storgaten 16B, 4550 FARSUND er ei adresse i Farsund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Storgaten 16B, 4550 FARSUND:

  • Postnummer: 4550 FARSUND
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 630 i 1003 Farsund
  • Grunnkrins: 106 FARSUND SENTRUM
  • Valkrins: 1 FARSUND
  • Kyrkjesogn: 5030306 Farsund
  • Tettstad: Farsund

Storgaten

Storgaten er ei gate i Farsund kommune med 40 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Storgaten 1A 4550 FARSUND 58.0924, 6.8042 1 / 613
Storgaten 1B 4550 FARSUND 58.0922, 6.8042 1 / 254
Storgaten 1C 4550 FARSUND 58.0922, 6.8042 1 / 254
Storgaten 1D 4550 FARSUND 58.0921, 6.8042 1 / 254
Storgaten 1E 4550 FARSUND 58.0922, 6.8040 1 / 254
Storgaten 1F 4550 FARSUND 58.0922, 6.8040 1 / 254
Storgaten 1G 4550 FARSUND 58.0921, 6.8040 1 / 254
Storgaten 2 4550 FARSUND 58.0925, 6.8045 1 / 614
Storgaten 3 4550 FARSUND 58.0926, 6.8043 1 / 615
Storgaten 4A 4550 FARSUND 58.0927, 6.8045 1 / 616
Storgaten 4B 4550 FARSUND 58.0927, 6.8046 1 / 616
Storgaten 4C 4550 FARSUND 58.0927, 6.8045 1 / 616
Storgaten 4D 4550 FARSUND 58.0927, 6.8046 1 / 616
Storgaten 5 4550 FARSUND 58.0927, 6.8042 1 / 617
Storgaten 6 4550 FARSUND 58.0928, 6.8044 1 / 618
Storgaten 7 4550 FARSUND 58.0929, 6.8040 1 / 619
Storgaten 8 4550 FARSUND 58.0934, 6.8041 1 / 620
Storgaten 9 4550 FARSUND 58.0931, 6.8039 1 / 621
Storgaten 10 4550 FARSUND 58.0935, 6.8040 1 / 622
Storgaten 11 4550 FARSUND 58.0932, 6.8038 1 / 623
Storgaten 12 4550 FARSUND 58.0936, 6.8039 1 / 624
Storgaten 13A 4550 FARSUND 58.0934, 6.8037 1 / 625
Storgaten 13B 4550 FARSUND 58.0934, 6.8034 1 / 626
Storgaten 14 4550 FARSUND 58.0937, 6.8039 1 / 627
Storgaten 15A 4550 FARSUND 58.0936, 6.8035 1 / 628
Storgaten 15B 4550 FARSUND 58.0935, 6.8031 1 / 629
Storgaten 16A 4550 FARSUND 58.0940, 6.8036 1 / 630
Storgaten 16B 4550 FARSUND 58.0940, 6.8038 1 / 630
Storgaten 17 4550 FARSUND 58.0937, 6.8034 1 / 631
Storgaten 18 4550 FARSUND 58.0941, 6.8036 1 / 632
Storgaten 19 4550 FARSUND 58.0941, 6.8032 1 / 633
Storgaten 19A 4550 FARSUND 58.0941, 6.8028 1 / 634
Storgaten 20 4550 FARSUND 58.0942, 6.8035 1 / 635
Storgaten 21 4550 FARSUND 58.0948, 6.8027 1 / 636
Storgaten 22 4550 FARSUND 58.0943, 6.8034 1 / 637
Storgaten 23 4550 FARSUND 58.0953, 6.8026 1 / 638
Storgaten 24A 4550 FARSUND 58.0944, 6.8034 1 / 639
Storgaten 24B 4550 FARSUND 58.0944, 6.8033 1 / 822
Storgaten 25 4550 FARSUND 58.0954, 6.8025 1 / 640
Storgaten 26 4550 FARSUND 58.0948, 6.8031 1 / 641

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken