Meberg 28
4560 VANSE

Meberg 28, 4560 VANSE er ei adresse i Farsund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Meberg 28, 4560 VANSE:

  • Postnummer: 4560 VANSE
  • Gards-/bruksnummer: 88 / 23 i 1003 Farsund
  • Grunnkrins: 304 JØLLE
  • Valkrins: 5 VANSE
  • Kyrkjesogn: 5030303 Lista
  • Tettstad:

Meberg

Meberg er ein veg i Farsund kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 85.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Meberg 2 4560 VANSE 58.1271, 6.6256 88 / 1
Meberg 4 4560 VANSE 58.1270, 6.6258 88 / 29
Meberg 6 4560 VANSE 58.1271, 6.6269 88 / 20
Meberg 8 4560 VANSE 58.1271, 6.6278 88 / 24
Meberg 10 4560 VANSE 58.1272, 6.6293 88 / 7
Meberg 16 4560 VANSE 58.1261, 6.6297 88 / 15
Meberg 20 4560 VANSE 58.1263, 6.6282 88 / 35
Meberg 24 4560 VANSE 58.1267, 6.6260 88 / 39
Meberg 25 4560 VANSE 58.1259, 6.6267 88 / 31
Meberg 28 4560 VANSE 58.1260, 6.6274 88 / 23
Meberg 30 4560 VANSE 58.1257, 6.6272 88 / 14
Meberg 31 4560 VANSE 58.1254, 6.6280 88 / 18
Meberg 32 4560 VANSE 58.1259, 6.6287 88 / 34
Meberg 34 4560 VANSE 58.1255, 6.6290 88 / 28
Meberg 60 4560 VANSE 58.1246, 6.6331 88 / 33
Meberg 85 4560 VANSE 58.1242, 6.6350 88 / 37

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken