Groboveien 321
4550 FARSUND

Groboveien 321, 4550 FARSUND er ei adresse i Farsund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Groboveien 321, 4550 FARSUND:

  • Postnummer: 4550 FARSUND
  • Gards-/bruksnummer: 194 / 25 i 1003 Farsund
  • Grunnkrins: 102 DÅREID
  • Valkrins: 1 FARSUND
  • Kyrkjesogn: 5030306 Farsund
  • Tettstad:

Groboveien

Groboveien er ein veg i Farsund kommune med 45 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 560.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Groboveien 4 4550 FARSUND 58.1018, 6.8775 187 / 62
Groboveien 7 4550 FARSUND 58.1021, 6.8797 187 / 22
Groboveien 8 4550 FARSUND 58.1022, 6.8780 187 / 32
Groboveien 9 4550 FARSUND 58.1020, 6.8803 187 / 22
Groboveien 27 4550 FARSUND 58.1034, 6.8793 187 / 10
Groboveien 29 4550 FARSUND 58.1042, 6.8794 187 / 91
Groboveien 31 4550 FARSUND 58.1040, 6.8801 187 / 68
Groboveien 55 4550 FARSUND 58.1053, 6.8783 187 / 70
Groboveien 75 4550 FARSUND 58.1055, 6.8799 187 / 75
Groboveien 115 4550 FARSUND 58.1077, 6.8844 192 / 1
Groboveien 130 4550 FARSUND 58.1086, 6.8815 192 / 1
Groboveien 141 4550 FARSUND 58.1088, 6.8863 192 / 4
Groboveien 143 4550 FARSUND 58.1089, 6.8851 192 / 9
Groboveien 149 4550 FARSUND 58.1103, 6.8825 192 / 11
Groboveien 150 4550 FARSUND 58.1104, 6.8814 192 / 2
Groboveien 160 4550 FARSUND 58.1112, 6.8820 192 / 6
Groboveien 272 4550 FARSUND 58.1157, 6.8979 194 / 15
Groboveien 276 4550 FARSUND 58.1167, 6.9001 194 / 11
Groboveien 278 4550 FARSUND 58.1168, 6.8988 194 / 5
Groboveien 280 4550 FARSUND 58.1175, 6.8961 194 / 9
Groboveien 286 4550 FARSUND 58.1177, 6.8926 194 / 8
Groboveien 292 4550 FARSUND 58.1200, 6.8934 194 / 19
Groboveien 294 4550 FARSUND 58.1202, 6.8952 194 / 3
Groboveien 296 4550 FARSUND 58.1182, 6.8958 194 / 2
Groboveien 302 4550 FARSUND 58.1174, 6.8976 194 / 13
Groboveien 304 4550 FARSUND 58.1177, 6.8990 194 / 14
Groboveien 306 4550 FARSUND 58.1173, 6.8981 194 / 21
Groboveien 312 4550 FARSUND 58.1170, 6.9004 194 / 12
Groboveien 314 4550 FARSUND 58.1175, 6.9006 194 / 10
Groboveien 316 4550 FARSUND 58.1175, 6.9009 194 / 1
Groboveien 319 4550 FARSUND 58.1168, 6.9033 194 / 24
Groboveien 320 4550 FARSUND 58.1177, 6.9042 194 / 27
Groboveien 321 4550 FARSUND 58.1166, 6.9031 194 / 25
Groboveien 450 4550 FARSUND 58.1166, 6.9222 196 / 32
Groboveien 452 4550 FARSUND 58.1161, 6.9235 196 / 3
Groboveien 475 4550 FARSUND 58.1151, 6.9233 196 / 28
Groboveien 495 4550 FARSUND 58.1129, 6.9235 196 / 40
Groboveien 511 4550 FARSUND 58.1121, 6.9279 196 / 36
Groboveien 513 4550 FARSUND 58.1122, 6.9284 196 / 17
Groboveien 515 4550 FARSUND 58.1120, 6.9288 196 / 20
Groboveien 517 4550 FARSUND 58.1124, 6.9289 196 / 18
Groboveien 535 4550 FARSUND 58.1122, 6.9302 196 / 16
Groboveien 540 4550 FARSUND 58.1128, 6.9318 198 / 1
Groboveien 558 4550 FARSUND 58.1108, 6.9321 199 / 29
Groboveien 560 4550 FARSUND 58.1103, 6.9316 199 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken