Sellegrodsveien 7
4550 FARSUND

Sellegrodsveien 7, 4550 FARSUND er ei adresse i Farsund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sellegrodsveien 7, 4550 FARSUND:

  • Postnummer: 4550 FARSUND
  • Gards-/bruksnummer: 115 / 5 i 1003 Farsund
  • Grunnkrins: 205 SELLEGROTFJORDEN
  • Valkrins: 5 VANSE
  • Kyrkjesogn: 5030303 Lista
  • Tettstad:

Sellegrodsveien

Sellegrodsveien er ein veg i Farsund kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 61.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sellegrodsveien 5 4550 FARSUND 58.1159, 6.7771 115 / 4
Sellegrodsveien 7 4550 FARSUND 58.1160, 6.7775 115 / 5
Sellegrodsveien 21 4550 FARSUND 58.1166, 6.7790 117 / 10
Sellegrodsveien 22 4550 FARSUND 58.1169, 6.7794 117 / 6
Sellegrodsveien 31 4550 FARSUND 58.1168, 6.7806 117 / 19
Sellegrodsveien 33 4550 FARSUND 58.1169, 6.7812 120 / 5
Sellegrodsveien 50 4550 FARSUND 58.1165, 6.7847 120 / 4
Sellegrodsveien 61 4550 FARSUND 58.1163, 6.7864 120 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken