Årdalskilen 57
4586 KORSHAMN

Årdalskilen 57, 4586 KORSHAMN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Årdalskilen 57, 4586 KORSHAMN:

  • Postnummer: 4586 KORSHAMN
  • Gards-/bruksnummer: 5 / 87 i 1032
  • Grunnkrins: 308 KORSHAMN
  • Valkrins: 2 AUSTAD
  • Kyrkjesogn: 5030106 Lyngdal
  • Tettstad:

Årdalskilen

Årdalskilen er ein veg i Lyngdal kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 10 til 82.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Årdalskilen 10 4586 KORSHAMN 58.0244, 7.0108 6 / 33
Årdalskilen 47 4586 KORSHAMN 58.0215, 7.0098 5 / 93
Årdalskilen 57 4586 KORSHAMN 58.0208, 7.0095 5 / 87
Årdalskilen 66 4586 KORSHAMN 58.0197, 7.0113 5 / 41
Årdalskilen 68 4586 KORSHAMN 58.0197, 7.0107 5 / 96
Årdalskilen 70 4586 KORSHAMN 58.0194, 7.0103 5 / 45
Årdalskilen 72 4586 KORSHAMN 58.0197, 7.0100 5 / 54
Årdalskilen 81 4586 KORSHAMN 58.0188, 7.0092 5 / 103
Årdalskilen 82 4586 KORSHAMN 58.0184, 7.0099 5 / 29

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken