Fintejordet 22
4586 KORSHAMN

Fintejordet 22, 4586 KORSHAMN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fintejordet 22, 4586 KORSHAMN:

  • Postnummer: 4586 KORSHAMN
  • Gards-/bruksnummer: 6 / 106 i 1032
  • Grunnkrins: 308 KORSHAMN
  • Valkrins: 2 AUSTAD
  • Kyrkjesogn: 5030106 Lyngdal
  • Tettstad:

Fintejordet

Fintejordet er ein veg i Lyngdal kommune med 44 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 45.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fintejordet 1 4586 KORSHAMN 58.0276, 7.0152 6 / 104
Fintejordet 2 4586 KORSHAMN 58.0269, 7.0187 6 / 58
Fintejordet 3 4586 KORSHAMN 58.0274, 7.0167 6 / 43
Fintejordet 4 4586 KORSHAMN 58.0266, 7.0182 6 / 44
Fintejordet 5 4586 KORSHAMN 58.0274, 7.0158 6 / 79
Fintejordet 6 4586 KORSHAMN 58.0266, 7.0192 6 / 54
Fintejordet 7 4586 KORSHAMN 58.0270, 7.0173 6 / 56
Fintejordet 8 4586 KORSHAMN 58.0264, 7.0196 6 / 55
Fintejordet 9 4586 KORSHAMN 58.0270, 7.0167 6 / 81
Fintejordet 10 4586 KORSHAMN 58.0262, 7.0206 6 / 90
Fintejordet 11 4586 KORSHAMN 58.0270, 7.0160 6 / 78
Fintejordet 12 4586 KORSHAMN 58.0260, 7.0212 6 / 94
Fintejordet 13 4586 KORSHAMN 58.0268, 7.0152 6 / 85
Fintejordet 14 4586 KORSHAMN 58.0265, 7.0208 6 / 105
Fintejordet 15 4586 KORSHAMN 58.0255, 7.0150 6 / 122
Fintejordet 16 4586 KORSHAMN 58.0257, 7.0210 6 / 95
Fintejordet 17 4586 KORSHAMN 58.0256, 7.0147 6 / 121
Fintejordet 18 4586 KORSHAMN 58.0259, 7.0203 6 / 98
Fintejordet 19 4586 KORSHAMN 58.0257, 7.0142 6 / 120
Fintejordet 20 4586 KORSHAMN 58.0261, 7.0187 6 / 89
Fintejordet 21 4586 KORSHAMN 58.0254, 7.0135 6 / 128
Fintejordet 22 4586 KORSHAMN 58.0259, 7.0179 6 / 106
Fintejordet 23 4586 KORSHAMN 58.0246, 7.0139 6 / 135
Fintejordet 24 4586 KORSHAMN 58.0262, 7.0181 6 / 91
Fintejordet 25 4586 KORSHAMN 58.0249, 7.0138 6 / 136
Fintejordet 26 4586 KORSHAMN 58.0264, 7.0171 6 / 72
Fintejordet 27 4586 KORSHAMN 58.0248, 7.0142 6 / 134
Fintejordet 28 4586 KORSHAMN 58.0263, 7.0149 6 / 103
Fintejordet 29 4586 KORSHAMN 58.0250, 7.0147 6 / 125
Fintejordet 30 4586 KORSHAMN 58.0263, 7.0155 6 / 88
Fintejordet 31 4586 KORSHAMN 58.0251, 7.0141 6 / 127
Fintejordet 32 4586 KORSHAMN 58.0260, 7.0162 6 / 3
Fintejordet 33 4586 KORSHAMN 58.0252, 7.0137 6 / 129
Fintejordet 34 4586 KORSHAMN 58.0260, 7.0155 6 / 92
Fintejordet 36 4586 KORSHAMN 58.0256, 7.0166 6 / 3
Fintejordet 37 4586 KORSHAMN 58.0251, 7.0149 6 / 124
Fintejordet 38 4586 KORSHAMN 58.0257, 7.0172 6 / 3
Fintejordet 39 4586 KORSHAMN 58.0252, 7.0153 6 / 123
Fintejordet 40 4586 KORSHAMN 58.0256, 7.0183 6 / 3
Fintejordet 41 4586 KORSHAMN 58.0251, 7.0174 6 / 3
Fintejordet 42 4586 KORSHAMN 58.0254, 7.0198 6 / 3
Fintejordet 43 4586 KORSHAMN 58.0254, 7.0176 6 / 3
Fintejordet 44 4586 KORSHAMN 58.0249, 7.0199 6 / 3
Fintejordet 45 4586 KORSHAMN 58.0250, 7.0189 6 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken