Glomshellerveien 100
4580 LYNGDAL

Glomshellerveien 100, 4580 LYNGDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Glomshellerveien 100, 4580 LYNGDAL:

  • Postnummer: 4580 LYNGDAL
  • Gards-/bruksnummer: 106 / 2 i 1032
  • Grunnkrins: 104 OMLAND
  • Valkrins: 3 Berge
  • Kyrkjesogn: 5030106 Lyngdal
  • Tettstad:

Glomshellerveien

Glomshellerveien er ein veg i Lyngdal kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 220.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Glomshellerveien 1 4580 LYNGDAL 58.1827, 7.0063 108 / 18
Glomshellerveien 3 4580 LYNGDAL 58.1830, 7.0060 108 / 19
Glomshellerveien 40 4580 LYNGDAL 58.1798, 7.0076 106 / 13
Glomshellerveien 64 4580 LYNGDAL 58.1785, 7.0050 106 / 10
Glomshellerveien 70 4580 LYNGDAL 58.1777, 7.0028 106 / 7
Glomshellerveien 84 4580 LYNGDAL 58.1756, 6.9963 106 / 5
Glomshellerveien 91 4580 LYNGDAL 58.1778, 6.9997 106 / 9
Glomshellerveien 100 4580 LYNGDAL 58.1770, 6.9984 106 / 2
Glomshellerveien 150 4580 LYNGDAL 58.1775, 6.9632 109 / 11
Glomshellerveien 203 4580 LYNGDAL 58.1784, 6.9905 105 / 3
Glomshellerveien 204 4580 LYNGDAL 58.1786, 6.9904 105 / 2
Glomshellerveien 220 4580 LYNGDAL 58.1795, 6.9915 105 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken