Åmlandsveien 28
4580 LYNGDAL

Åmlandsveien 28, 4580 LYNGDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åmlandsveien 28, 4580 LYNGDAL:

  • Postnummer: 4580 LYNGDAL
  • Gards-/bruksnummer: 108 / 5 i 1032
  • Grunnkrins: 104 OMLAND
  • Valkrins: 3 Berge
  • Kyrkjesogn: 5030106 Lyngdal
  • Tettstad:

Åmlandsveien

Åmlandsveien er ein veg i Lyngdal kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 33.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åmlandsveien 7 4580 LYNGDAL 58.1830, 7.0088 108 / 21
Åmlandsveien 9 4580 LYNGDAL 58.1836, 7.0145 108 / 3
Åmlandsveien 11 4580 LYNGDAL 58.1837, 7.0083 108 / 4
Åmlandsveien 26 4580 LYNGDAL 58.1857, 7.0068 108 / 9
Åmlandsveien 28 4580 LYNGDAL 58.1856, 7.0071 108 / 5
Åmlandsveien 33 4580 LYNGDAL 58.1856, 7.0091 108 / 7

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken