Hægelandsveien 30
4580 LYNGDAL

Hægelandsveien 30, 4580 LYNGDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hægelandsveien 30, 4580 LYNGDAL:

  • Postnummer: 4580 LYNGDAL
  • Gards-/bruksnummer: 111 / 3 i 1032
  • Grunnkrins: 104 OMLAND
  • Valkrins: 3 Berge
  • Kyrkjesogn: 5030106 Lyngdal
  • Tettstad:

Hægelandsveien

Hægelandsveien er ein veg i Lyngdal kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 20 til 64.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hægelandsveien 20 4580 LYNGDAL 58.1935, 6.9919 111 / 11
Hægelandsveien 30 4580 LYNGDAL 58.1941, 6.9941 111 / 3
Hægelandsveien 41 4580 LYNGDAL 58.1932, 6.9956 111 / 10
Hægelandsveien 51 4580 LYNGDAL 58.1939, 6.9982 111 / 2
Hægelandsveien 61 4580 LYNGDAL 58.1946, 6.9963 111 / 1
Hægelandsveien 62 4580 LYNGDAL 58.1949, 6.9934 111 / 9
Hægelandsveien 64 4580 LYNGDAL 58.1952, 6.9953 111 / 4

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken