Drangsland 43
4580 LYNGDAL

Drangsland 43, 4580 LYNGDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Drangsland 43, 4580 LYNGDAL:

  • Postnummer: 4580 LYNGDAL
  • Gards-/bruksnummer: 118 / 1 i 1032
  • Grunnkrins: 104 OMLAND
  • Valkrins: 3 Berge
  • Kyrkjesogn: 5030106 Lyngdal
  • Tettstad:

Drangsland

Drangsland er ein veg i Lyngdal kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 54.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Drangsland 3 4580 LYNGDAL 58.2100, 6.9581 118 / 11
Drangsland 5 4580 LYNGDAL 58.2104, 6.9580 118 / 10
Drangsland 7 4580 LYNGDAL 58.2108, 6.9575 118 / 13
Drangsland 43 4580 LYNGDAL 58.2136, 6.9598 118 / 1
Drangsland 47 4580 LYNGDAL 58.2158, 6.9596 118 / 17
Drangsland 51 4580 LYNGDAL 58.2147, 6.9603 118 / 4
Drangsland 53 4580 LYNGDAL 58.2144, 6.9599 118 / 4
Drangsland 54 4580 LYNGDAL 58.2139, 6.9572 118 / 16

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken