0
4580 LYNGDAL

0, 4580 LYNGDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 4580 LYNGDAL:

  • Postnummer: 4580 LYNGDAL
  • Gards-/bruksnummer: 121 / 1 i 1032
  • Grunnkrins: 103 HÅRIKSTAD
  • Valkrins: 4 Å
  • Kyrkjesogn: 5030106 Lyngdal
  • Tettstad:

er i Lyngdal kommune med 831 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 4520 LINDESNES 58.1204, 7.1890 192 / 8
0 4550 FARSUND 58.1098, 6.9463 75 / 5
0 4550 FARSUND 58.1105, 6.9506 75 / 8
0 4550 FARSUND 58.1127, 6.9456 76 / 13
0 4550 FARSUND 58.1082, 6.9426 75 / 5
0 4580 LYNGDAL 58.0555, 7.0431 22 / 28
0 4580 LYNGDAL 58.1424, 7.0149 95 / 1
0 4580 LYNGDAL 58.1477, 7.0912 162 / 228
0 4580 LYNGDAL 58.1207, 6.9907 68 / 26
0 4580 LYNGDAL 58.1596, 7.0743 163 / 114
0 4580 LYNGDAL 58.0990, 7.0207 62 / 12
0 4580 LYNGDAL 58.0592, 7.0596 24 / 76
0 4580 LYNGDAL 58.1513, 7.0915 161 / 21
0 4580 LYNGDAL 58.0806, 7.1006 280 / 63
0 4580 LYNGDAL 58.0627, 7.0012 20 / 1
0 4580 LYNGDAL 58.0634, 7.0011 20 / 3
0 4580 LYNGDAL 58.0809, 7.1013 280 / 65
0 4580 LYNGDAL 58.0642, 7.0025 20 / 10
0 4580 LYNGDAL 58.1175, 7.0045 69 / 7
0 4580 LYNGDAL 58.1572, 7.0924 162 / 32
0 4580 LYNGDAL 58.0796, 7.1019 280 / 59
0 4580 LYNGDAL 58.1150, 6.9431 76 / 22
0 4580 LYNGDAL 58.1141, 6.9432 76 / 23
0 4580 LYNGDAL 58.0657, 7.0130 21 / 122
0 4580 LYNGDAL 58.0896, 7.0268 50 / 6
0 4580 LYNGDAL 58.0428, 6.9890 11 / 22
0 4580 LYNGDAL 58.0702, 7.0104 21 / 17
0 4580 LYNGDAL 58.1759, 7.1896 215 / 10
0 4580 LYNGDAL 58.1114, 6.9502 75 / 21
0 4580 LYNGDAL 58.1368, 7.0735 168 / 1
0 4580 LYNGDAL 58.1117, 7.0262 62 / 123
0 4580 LYNGDAL 58.0430, 6.9884 11 / 26
0 4580 LYNGDAL 58.1267, 7.0524 171 / 384
0 4580 LYNGDAL 58.1328, 7.0611 168 / 156
0 4580 LYNGDAL 58.1162, 7.0355 63 / 115
0 4580 LYNGDAL 58.0603, 7.0580 24 / 93
0 4580 LYNGDAL 58.1744, 7.2266 211 / 37
0 4580 LYNGDAL 58.1377, 7.0765 168 / 432
0 4580 LYNGDAL 58.0601, 7.0578 24 / 94
0 4580 LYNGDAL 58.1369, 7.0688 168 / 76
0 4580 LYNGDAL 58.0604, 7.0582 24 / 92
0 4580 LYNGDAL 58.0573, 7.0575 24 / 20
0 4580 LYNGDAL 58.0593, 7.0583 24 / 81
0 4580 LYNGDAL 58.1730, 7.2280 211 / 14
0 4580 LYNGDAL 58.0551, 7.0432 22 / 24
0 4580 LYNGDAL 58.0441, 6.9818 9 / 27
0 4580 LYNGDAL 58.0755, 6.9838 57 / 19
0 4580 LYNGDAL 58.0555, 7.0419 22 / 37
0 4580 LYNGDAL 58.0564, 7.0418 22 / 33
0 4580 LYNGDAL 58.1120, 7.0253 62 / 131
0 4580 LYNGDAL 58.1551, 7.1054 156 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.1143, 6.9451 76 / 30
0 4580 LYNGDAL 58.0704, 7.0932 27 / 17
0 4580 LYNGDAL 58.1941, 6.9565 113 / 71
0 4580 LYNGDAL 58.1154, 6.9409 76 / 28
0 4580 LYNGDAL 58.0806, 7.1016 280 / 64
0 4580 LYNGDAL 58.0684, 7.0119 21 / 73
0 4580 LYNGDAL 58.0424, 7.0117 16 / 4
0 4580 LYNGDAL 58.1585, 7.0990 155 / 254
0 4580 LYNGDAL 58.0849, 7.1001 280 / 80
0 4580 LYNGDAL 58.0703, 7.0123 21 / 77
0 4580 LYNGDAL 58.0797, 7.1027 280 / 55
0 4580 LYNGDAL 58.0707, 7.0122 21 / 78
0 4580 LYNGDAL 58.1418, 7.0423 165 / 176
0 4580 LYNGDAL 58.1169, 7.0429 63 / 43
0 4580 LYNGDAL 58.0571, 7.0570 24 / 21
0 4580 LYNGDAL 58.0543, 7.0426 22 / 42
0 4580 LYNGDAL 58.1159, 7.0040 69 / 31
0 4580 LYNGDAL 58.0580, 7.0040 20 / 8
0 4580 LYNGDAL 58.0574, 7.0592 24 / 24
0 4580 LYNGDAL 58.1400, 7.1058 166 / 117
0 4580 LYNGDAL 58.0635, 7.0021 20 / 11
0 4580 LYNGDAL 58.2008, 7.0908 149 / 53
0 4580 LYNGDAL 58.1541, 7.1131 157 / 60
0 4580 LYNGDAL 58.1736, 7.2286 211 / 17
0 4580 LYNGDAL 58.0631, 7.0133 21 / 126
0 4580 LYNGDAL 58.0596, 7.0688 27 / 22
0 4580 LYNGDAL 58.1541, 7.1128 157 / 60
0 4580 LYNGDAL 58.1718, 7.2230 211 / 52
0 4580 LYNGDAL 58.1213, 6.9908 68 / 13
0 4580 LYNGDAL 58.1541, 7.1127 157 / 60
0 4580 LYNGDAL 58.1663, 7.2277 211 / 69
0 4580 LYNGDAL 58.2380, 7.0131 122 / 9
0 4580 LYNGDAL 58.1541, 7.1126 157 / 60
0 4580 LYNGDAL 58.1726, 7.2253 211 / 70
0 4580 LYNGDAL 58.1541, 7.1123 157 / 60
0 4580 LYNGDAL 58.1630, 7.2209 211 / 76
0 4580 LYNGDAL 58.1541, 7.1122 157 / 60
0 4580 LYNGDAL 58.1646, 7.2247 211 / 79
0 4580 LYNGDAL 58.1719, 7.2267 211 / 25
0 4580 LYNGDAL 58.1541, 7.1121 157 / 60
0 4580 LYNGDAL 58.0700, 7.0112 21 / 104
0 4580 LYNGDAL 58.0860, 7.1034 280 / 21
0 4580 LYNGDAL 58.1815, 7.1963 215 / 5
0 4580 LYNGDAL 58.0405, 6.9822 10 / 31
0 4580 LYNGDAL 58.0578, 7.0496 24 / 132
0 4580 LYNGDAL 58.0697, 7.0116 21 / 105
0 4580 LYNGDAL 58.0698, 7.0123 21 / 106
0 4580 LYNGDAL 58.1214, 7.0591 171 / 5
0 4580 LYNGDAL 58.1174, 7.0033 69 / 30
0 4580 LYNGDAL 58.0688, 7.0119 21 / 107
0 4580 LYNGDAL 58.1420, 7.0098 93 / 50
0 4580 LYNGDAL 58.1144, 7.0062 69 / 33
0 4580 LYNGDAL 58.0421, 6.9822 10 / 45
0 4580 LYNGDAL 58.1422, 7.0094 93 / 49
0 4580 LYNGDAL 58.1163, 7.0437 63 / 80
0 4580 LYNGDAL 58.1071, 7.1019 38 / 9
0 4580 LYNGDAL 58.2302, 7.1121 257 / 40
0 4580 LYNGDAL 58.0365, 6.9881 12 / 28
0 4580 LYNGDAL 58.0632, 7.0253 21 / 134
0 4580 LYNGDAL 58.0424, 7.0147 16 / 25
0 4580 LYNGDAL 58.0801, 7.1011 280 / 61
0 4580 LYNGDAL 58.0419, 7.0178 16 / 26
0 4580 LYNGDAL 58.0414, 6.9814 10 / 34
0 4580 LYNGDAL 58.0792, 7.1021 280 / 58
0 4580 LYNGDAL 58.1153, 7.0304 63 / 89
0 4580 LYNGDAL 58.0440, 6.9821 9 / 29
0 4580 LYNGDAL 58.0523, 7.0409 22 / 56
0 4580 LYNGDAL 58.1754, 7.1893 215 / 13
0 4580 LYNGDAL 58.1319, 7.1827 195 / 1
0 4580 LYNGDAL 58.2323, 7.1111 259 / 13
0 4580 LYNGDAL 58.1769, 7.1878 215 / 21
0 4580 LYNGDAL 58.2407, 7.0696 265 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.1766, 7.1888 215 / 22
0 4580 LYNGDAL 58.1790, 7.1856 215 / 25
0 4580 LYNGDAL 58.0812, 7.1083 280 / 101
0 4580 LYNGDAL 58.1306, 7.0358 170 / 84
0 4580 LYNGDAL 58.0577, 7.0391 22 / 14
0 4580 LYNGDAL 58.1786, 7.1913 215 / 30
0 4580 LYNGDAL 58.0806, 7.1098 280 / 100
0 4580 LYNGDAL 58.1307, 7.0359 170 / 84
0 4580 LYNGDAL 58.1807, 7.1895 215 / 38
0 4580 LYNGDAL 58.1174, 7.0053 69 / 6
0 4580 LYNGDAL 58.0413, 6.9842 10 / 11
0 4580 LYNGDAL 58.1308, 7.0360 170 / 84
0 4580 LYNGDAL 58.1809, 7.1900 215 / 42
0 4580 LYNGDAL 58.1740, 7.1083 153 / 23
0 4580 LYNGDAL 58.1308, 7.0362 170 / 84
0 4580 LYNGDAL 58.0573, 7.0393 22 / 19
0 4580 LYNGDAL 58.1811, 7.1909 215 / 43
0 4580 LYNGDAL 58.1309, 7.0363 170 / 84
0 4580 LYNGDAL 58.0542, 7.0442 22 / 20
0 4580 LYNGDAL 58.1790, 7.1922 215 / 50
0 4580 LYNGDAL 58.2249, 7.0088 122 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.0760, 6.9843 57 / 1
0 4580 LYNGDAL 58.1298, 7.1052 178 / 4
0 4580 LYNGDAL 58.1308, 7.0366 170 / 84
0 4580 LYNGDAL 58.1936, 6.9556 113 / 75
0 4580 LYNGDAL 58.0540, 7.0437 22 / 21
0 4580 LYNGDAL 58.1807, 7.1930 215 / 51
0 4580 LYNGDAL 58.0439, 6.9831 9 / 32
0 4580 LYNGDAL 58.0538, 7.0434 22 / 22
0 4580 LYNGDAL 58.2196, 6.9964 121 / 1
0 4580 LYNGDAL 58.0551, 7.0439 22 / 23
0 4580 LYNGDAL 58.2245, 7.0083 122 / 1
0 4580 LYNGDAL 58.2238, 7.0060 122 / 5
0 4580 LYNGDAL 58.1150, 7.1245 186 / 1
0 4580 LYNGDAL 58.2361, 7.0131 122 / 12
0 4580 LYNGDAL 58.1217, 6.9902 68 / 16
0 4580 LYNGDAL 58.2239, 7.0068 122 / 28
0 4580 LYNGDAL 58.0544, 7.0450 24 / 50
0 4580 LYNGDAL 58.1220, 6.9896 68 / 17
0 4580 LYNGDAL 58.2392, 7.0117 122 / 33
0 4580 LYNGDAL 58.1673, 7.2261 211 / 64
0 4580 LYNGDAL 58.0786, 7.1031 280 / 11
0 4580 LYNGDAL 58.1217, 6.9882 68 / 18
0 4580 LYNGDAL 58.0423, 6.9997 11 / 12
0 4580 LYNGDAL 58.0528, 7.0414 22 / 52
0 4580 LYNGDAL 58.1221, 6.9890 68 / 19
0 4580 LYNGDAL 58.2222, 7.0129 122 / 38
0 4580 LYNGDAL 58.1214, 6.9891 68 / 20
0 4580 LYNGDAL 58.1764, 7.1901 215 / 8
0 4580 LYNGDAL 58.1212, 6.9898 68 / 21
0 4580 LYNGDAL 58.0705, 7.0128 21 / 218
0 4580 LYNGDAL 58.0609, 7.0585 24 / 102
0 4580 LYNGDAL 58.1214, 6.9902 68 / 22
0 4580 LYNGDAL 58.0497, 6.9822 11 / 28
0 4580 LYNGDAL 58.0581, 7.0511 24 / 8
0 4580 LYNGDAL 58.1160, 7.0041 69 / 31
0 4580 LYNGDAL 58.0984, 7.0051 61 / 5
0 4580 LYNGDAL 58.0494, 6.9823 11 / 28
0 4580 LYNGDAL 58.1221, 7.0592 171 / 5
0 4580 LYNGDAL 58.0574, 7.0571 24 / 19
0 4580 LYNGDAL 58.1163, 7.0036 69 / 4
0 4580 LYNGDAL 58.0881, 7.0723 35 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.2059, 7.0142 120 / 9
0 4580 LYNGDAL 58.0571, 7.0444 24 / 27
0 4580 LYNGDAL 58.0883, 7.0713 35 / 3
0 4580 LYNGDAL 58.0573, 7.0440 24 / 28
0 4580 LYNGDAL 58.0813, 7.1520 291 / 21
0 4580 LYNGDAL 58.1163, 7.0434 63 / 107
0 4580 LYNGDAL 58.0585, 7.0202 21 / 234
0 4580 LYNGDAL 58.0419, 6.9819 10 / 59
0 4580 LYNGDAL 58.0578, 7.0447 24 / 29
0 4580 LYNGDAL 58.0578, 7.0452 24 / 30
0 4580 LYNGDAL 58.1142, 7.0183 62 / 146
0 4580 LYNGDAL 58.0410, 6.9826 10 / 28
0 4580 LYNGDAL 58.0579, 7.0458 24 / 31
0 4580 LYNGDAL 58.1136, 7.0059 69 / 20
0 4580 LYNGDAL 58.0370, 6.9889 12 / 23
0 4580 LYNGDAL 58.0580, 7.0454 24 / 32
0 4580 LYNGDAL 58.2029, 7.1569 225 / 9
0 4580 LYNGDAL 58.1538, 7.0974 162 / 280
0 4580 LYNGDAL 58.0573, 7.0462 24 / 33
0 4580 LYNGDAL 58.2294, 7.0249 123 / 44
0 4580 LYNGDAL 58.1002, 7.1503 287 / 4
0 4580 LYNGDAL 58.0441, 6.9827 9 / 22
0 4580 LYNGDAL 58.0416, 6.9817 10 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.0570, 7.0461 24 / 34
0 4580 LYNGDAL 58.0442, 6.9822 9 / 28
0 4580 LYNGDAL 58.0410, 6.9816 10 / 36
0 4580 LYNGDAL 58.0533, 7.0420 22 / 50
0 4580 LYNGDAL 58.0579, 7.0471 24 / 35
0 4580 LYNGDAL 58.0420, 6.9817 10 / 58
0 4580 LYNGDAL 58.0578, 7.0481 24 / 37
0 4580 LYNGDAL 58.1166, 7.0045 69 / 23
0 4580 LYNGDAL 58.0686, 7.0118 21 / 125
0 4580 LYNGDAL 58.1160, 7.0356 63 / 24
0 4580 LYNGDAL 58.0439, 6.9827 9 / 24
0 4580 LYNGDAL 58.1540, 7.1133 157 / 60
0 4580 LYNGDAL 58.0576, 7.0477 24 / 38
0 4580 LYNGDAL 58.0572, 7.0475 24 / 39
0 4580 LYNGDAL 58.0571, 7.0477 24 / 40
0 4580 LYNGDAL 58.0803, 7.1016 280 / 60
0 4580 LYNGDAL 58.0603, 7.0572 24 / 157
0 4580 LYNGDAL 58.0559, 7.0461 24 / 41
0 4580 LYNGDAL 58.0558, 7.0458 24 / 42
0 4580 LYNGDAL 58.0788, 7.1028 280 / 52
0 4580 LYNGDAL 58.1159, 7.0049 69 / 22
0 4580 LYNGDAL 58.0558, 7.0466 24 / 43
0 4580 LYNGDAL 58.0560, 7.0472 24 / 44
0 4580 LYNGDAL 58.1703, 7.2282 211 / 20
0 4580 LYNGDAL 58.0726, 7.1397 291 / 19
0 4580 LYNGDAL 58.1445, 7.0560 167 / 417
0 4580 LYNGDAL 58.0561, 7.0479 24 / 45
0 4580 LYNGDAL 58.0754, 6.9830 57 / 4
0 4580 LYNGDAL 58.1209, 7.1616 189 / 3
0 4580 LYNGDAL 58.2288, 7.0189 123 / 73
0 4580 LYNGDAL 58.0558, 7.0476 24 / 46
0 4580 LYNGDAL 58.0549, 7.0450 24 / 47
0 4580 LYNGDAL 58.1751, 7.1894 215 / 53
0 4580 LYNGDAL 58.0550, 7.0458 24 / 48
0 4580 LYNGDAL 58.1344, 7.0662 168 / 386
0 4580 LYNGDAL 58.0792, 7.1028 280 / 53
0 4580 LYNGDAL 58.0550, 7.0464 24 / 49
0 4580 LYNGDAL 58.0545, 7.0455 24 / 51
0 4580 LYNGDAL 58.0846, 7.1002 280 / 81
0 4580 LYNGDAL 58.1154, 7.0030 69 / 3
0 4580 LYNGDAL 58.1608, 7.1124 155 / 231
0 4580 LYNGDAL 58.1240, 7.0491 171 / 326
0 4580 LYNGDAL 58.0545, 7.0466 24 / 52
0 4580 LYNGDAL 58.0543, 7.0458 24 / 53
0 4580 LYNGDAL 58.0703, 7.0133 21 / 220
0 4580 LYNGDAL 58.0438, 6.9825 9 / 23
0 4580 LYNGDAL 58.0551, 7.0472 24 / 54
0 4580 LYNGDAL 58.1127, 7.1089 184 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.0539, 7.0463 24 / 82
0 4580 LYNGDAL 58.0372, 7.0159 13 / 17
0 4580 LYNGDAL 58.0436, 6.9819 9 / 25
0 4580 LYNGDAL 58.0571, 7.0485 24 / 55
0 4580 LYNGDAL 58.0544, 7.0473 24 / 13
0 4580 LYNGDAL 58.1598, 7.0946 162 / 251
0 4580 LYNGDAL 58.1643, 7.1796 207 / 37
0 4580 LYNGDAL 58.0575, 7.0489 24 / 56
0 4580 LYNGDAL 58.0441, 6.9835 9 / 33
0 4580 LYNGDAL 58.1641, 7.1796 207 / 36
0 4580 LYNGDAL 58.0583, 7.0534 24 / 57
0 4580 LYNGDAL 58.1229, 7.1740 191 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.0425, 6.9986 11 / 12
0 4580 LYNGDAL 58.0583, 7.0539 24 / 58
0 4580 LYNGDAL 58.1839, 7.0830 163 / 23
0 4580 LYNGDAL 58.1064, 7.1074 38 / 1
0 4580 LYNGDAL 58.0570, 7.0470 24 / 131
0 4580 LYNGDAL 58.0415, 6.9811 10 / 33
0 4580 LYNGDAL 58.0581, 7.0551 24 / 59
0 4580 LYNGDAL 58.1726, 7.2266 211 / 27
0 4580 LYNGDAL 58.0803, 7.0821 30 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.0575, 7.0544 24 / 60
0 4580 LYNGDAL 58.1415, 6.9978 93 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.0574, 7.0546 24 / 61
0 4580 LYNGDAL 58.0377, 7.0220 17 / 32
0 4580 LYNGDAL 58.0904, 7.0521 48 / 154
0 4580 LYNGDAL 58.0574, 7.0550 24 / 62
0 4580 LYNGDAL 58.2285, 7.0598 128 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.0591, 7.0607 24 / 129
0 4580 LYNGDAL 58.0572, 7.0554 24 / 18
0 4580 LYNGDAL 58.0843, 7.1006 280 / 77
0 4580 LYNGDAL 58.0408, 6.9818 10 / 37
0 4580 LYNGDAL 58.0576, 7.0558 24 / 63
0 4580 LYNGDAL 58.0550, 7.0477 24 / 64
0 4580 LYNGDAL 58.1104, 6.9523 75 / 3
0 4580 LYNGDAL 58.0754, 6.9823 57 / 14
0 4580 LYNGDAL 58.1607, 7.0837 163 / 13
0 4580 LYNGDAL 58.0587, 7.0447 24 / 65
0 4580 LYNGDAL 58.1707, 7.2291 211 / 84
0 4580 LYNGDAL 58.0559, 7.0452 24 / 66
0 4580 LYNGDAL 58.1712, 7.2295 211 / 19
0 4580 LYNGDAL 58.1362, 7.0721 168 / 476
0 4580 LYNGDAL 58.1117, 7.0266 62 / 134
0 4580 LYNGDAL 58.1152, 7.0308 63 / 108
0 4580 LYNGDAL 58.1113, 6.9519 75 / 11
0 4580 LYNGDAL 58.1711, 7.2307 211 / 10
0 4580 LYNGDAL 58.1151, 7.0309 63 / 109
0 4580 LYNGDAL 58.0695, 7.0135 21 / 221
0 4580 LYNGDAL 58.0611, 7.0590 24 / 103
0 4580 LYNGDAL 58.0581, 7.0594 24 / 71
0 4580 LYNGDAL 58.1668, 7.0524 141 / 1
0 4580 LYNGDAL 58.2103, 7.1321 250 / 18
0 4580 LYNGDAL 58.1419, 7.0073 93 / 53
0 4580 LYNGDAL 58.0584, 7.0599 24 / 72
0 4580 LYNGDAL 58.1113, 6.9532 75 / 14
0 4580 LYNGDAL 58.0908, 7.0533 48 / 135
0 4580 LYNGDAL 58.0588, 7.0594 24 / 73
0 4580 LYNGDAL 58.0420, 6.9825 10 / 44
0 4580 LYNGDAL 58.1220, 7.0593 171 / 5
0 4580 LYNGDAL 58.1211, 6.9909 68 / 12
0 4580 LYNGDAL 58.0577, 7.0491 24 / 36
0 4580 LYNGDAL 58.0709, 7.0131 21 / 76
0 4580 LYNGDAL 58.1153, 7.0011 69 / 9
0 4580 LYNGDAL 58.1124, 6.9475 75 / 19
0 4580 LYNGDAL 58.1150, 6.9419 76 / 24
0 4580 LYNGDAL 58.0841, 7.0999 280 / 83
0 4580 LYNGDAL 58.0712, 7.0929 27 / 14
0 4580 LYNGDAL 58.1150, 6.9438 76 / 25
0 4580 LYNGDAL 58.1176, 6.9492 76 / 1
0 4580 LYNGDAL 58.1145, 6.9419 76 / 21
0 4580 LYNGDAL 58.1147, 6.9441 76 / 26
0 4580 LYNGDAL 58.1158, 7.0060 69 / 1
0 4580 LYNGDAL 58.1151, 7.0301 63 / 110
0 4580 LYNGDAL 58.0694, 7.0927 27 / 18
0 4580 LYNGDAL 58.1173, 6.9479 76 / 44
0 4580 LYNGDAL 58.1140, 6.9458 76 / 10
0 4580 LYNGDAL 58.0575, 7.0562 24 / 17
0 4580 LYNGDAL 58.1147, 6.9434 76 / 27
0 4580 LYNGDAL 58.1409, 7.1503 198 / 7
0 4580 LYNGDAL 58.0696, 7.0922 27 / 20
0 4580 LYNGDAL 58.1137, 6.9477 76 / 3
0 4580 LYNGDAL 58.1169, 6.9496 76 / 12
0 4580 LYNGDAL 58.0573, 7.0566 24 / 23
0 4580 LYNGDAL 58.0695, 7.0926 27 / 21
0 4580 LYNGDAL 58.1170, 6.9475 76 / 5
0 4580 LYNGDAL 58.1153, 6.9464 76 / 15
0 4580 LYNGDAL 58.1524, 7.0952 161 / 5
0 4580 LYNGDAL 58.1062, 7.0640 46 / 53
0 4580 LYNGDAL 58.0590, 7.0697 27 / 26
0 4580 LYNGDAL 58.1152, 6.9456 76 / 6
0 4580 LYNGDAL 58.1179, 6.9515 76 / 16
0 4580 LYNGDAL 58.2173, 7.0048 121 / 5
0 4580 LYNGDAL 58.1528, 7.0960 161 / 5
0 4580 LYNGDAL 58.1060, 7.0634 46 / 60
0 4580 LYNGDAL 58.0415, 6.9829 10 / 23
0 4580 LYNGDAL 58.1171, 6.9471 76 / 7
0 4580 LYNGDAL 58.1152, 6.9456 76 / 17
0 4580 LYNGDAL 58.0571, 7.0581 24 / 25
0 4580 LYNGDAL 58.0706, 7.0928 27 / 42
0 4580 LYNGDAL 58.0702, 7.0935 27 / 32
0 4580 LYNGDAL 58.1121, 6.9445 76 / 9
0 4580 LYNGDAL 58.1147, 6.9426 76 / 18
0 4580 LYNGDAL 58.0700, 7.0928 27 / 43
0 4580 LYNGDAL 58.0701, 7.0942 27 / 33
0 4580 LYNGDAL 58.1143, 6.9425 76 / 19
0 4580 LYNGDAL 58.0702, 7.0927 27 / 35
0 4580 LYNGDAL 58.1495, 6.9089 79 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.0541, 7.0415 22 / 43
0 4580 LYNGDAL 58.1117, 6.9519 75 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.1366, 7.1683 197 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.0425, 6.9862 9 / 36
0 4580 LYNGDAL 58.0425, 7.0159 16 / 30
0 4580 LYNGDAL 58.0504, 6.9860 11 / 24
0 4580 LYNGDAL 58.0791, 7.0823 30 / 4
0 4580 LYNGDAL 58.0730, 7.0941 31 / 9
0 4580 LYNGDAL 58.1582, 7.0049 101 / 1
0 4580 LYNGDAL 58.1342, 7.0645 168 / 423
0 4580 LYNGDAL 58.1583, 6.8958 79 / 10
0 4580 LYNGDAL 58.1898, 6.9969 109 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.1768, 7.0665 144 / 14
0 4580 LYNGDAL 58.1609, 6.9017 80 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.0809, 7.1021 280 / 67
0 4580 LYNGDAL 58.0543, 7.0406 22 / 45
0 4580 LYNGDAL 58.1866, 7.1833 216 / 4
0 4580 LYNGDAL 58.0848, 7.1008 280 / 79
0 4580 LYNGDAL 58.1930, 6.9327 83 / 4
0 4580 LYNGDAL 58.0417, 7.0185 16 / 23
0 4580 LYNGDAL 58.0539, 7.0409 22 / 47
0 4580 LYNGDAL 58.1447, 7.0812 166 / 178
0 4580 LYNGDAL 58.2079, 7.0785 147 / 32
0 4580 LYNGDAL 58.1700, 7.2311 211 / 4
0 4580 LYNGDAL 58.0613, 7.0592 24 / 154
0 4580 LYNGDAL 58.1703, 7.2312 211 / 5
0 4580 LYNGDAL 58.1327, 7.0612 168 / 155
0 4580 LYNGDAL 58.1698, 7.2298 211 / 6
0 4580 LYNGDAL 58.0601, 7.0572 24 / 158
0 4580 LYNGDAL 58.0706, 7.0132 21 / 219
0 4580 LYNGDAL 58.0364, 7.0188 14 / 4
0 4580 LYNGDAL 58.1703, 7.2300 211 / 8
0 4580 LYNGDAL 58.0373, 7.0207 14 / 5
0 4580 LYNGDAL 58.1709, 7.2296 211 / 9
0 4580 LYNGDAL 58.0369, 7.0206 14 / 6
0 4580 LYNGDAL 58.1717, 7.2306 211 / 11
0 4580 LYNGDAL 58.0377, 7.0192 14 / 9
0 4580 LYNGDAL 58.1722, 7.2297 211 / 12
0 4580 LYNGDAL 58.2393, 7.0137 122 / 22
0 4580 LYNGDAL 58.1723, 7.2285 211 / 13
0 4580 LYNGDAL 58.0535, 7.0412 22 / 48
0 4580 LYNGDAL 58.2214, 7.0213 122 / 25
0 4580 LYNGDAL 58.1740, 7.2297 211 / 15
0 4580 LYNGDAL 58.1730, 7.2265 211 / 28
0 4580 LYNGDAL 58.1716, 7.2299 211 / 16
0 4580 LYNGDAL 58.0738, 7.0928 31 / 3
0 4580 LYNGDAL 58.1706, 7.2280 211 / 21
0 4580 LYNGDAL 58.0439, 7.0050 15 / 9
0 4580 LYNGDAL 58.0413, 7.0291 17 / 16
0 4580 LYNGDAL 58.1716, 7.2288 211 / 22
0 4580 LYNGDAL 58.0441, 7.0048 15 / 10
0 4580 LYNGDAL 58.0800, 7.1006 280 / 62
0 4580 LYNGDAL 58.0408, 6.9823 10 / 29
0 4580 LYNGDAL 58.1405, 7.0834 166 / 52
0 4580 LYNGDAL 58.1420, 7.0092 93 / 52
0 4580 LYNGDAL 58.1721, 7.2291 211 / 23
0 4580 LYNGDAL 58.0370, 7.0167 13 / 4
0 4580 LYNGDAL 58.1409, 7.0111 93 / 33
0 4580 LYNGDAL 58.2000, 7.1052 149 / 43
0 4580 LYNGDAL 58.1719, 7.2275 211 / 24
0 4580 LYNGDAL 58.1726, 7.2284 211 / 26
0 4580 LYNGDAL 58.2079, 7.0967 148 / 7
0 4580 LYNGDAL 58.1733, 7.2278 211 / 29
0 4580 LYNGDAL 58.1940, 7.0292 135 / 14
0 4580 LYNGDAL 58.1735, 7.2268 211 / 30
0 4580 LYNGDAL 58.1746, 7.2287 211 / 31
0 4580 LYNGDAL 58.1290, 7.0646 173 / 15
0 4580 LYNGDAL 58.0541, 7.0406 22 / 46
0 4580 LYNGDAL 58.1061, 7.0646 46 / 55
0 4580 LYNGDAL 58.0712, 7.0122 54 / 4
0 4580 LYNGDAL 58.0812, 7.1019 280 / 68
0 4580 LYNGDAL 58.0634, 7.0007 20 / 5
0 4580 LYNGDAL 58.1745, 7.2279 211 / 32
0 4580 LYNGDAL 58.0552, 7.0403 22 / 30
0 4580 LYNGDAL 58.0416, 6.9833 10 / 24
0 4580 LYNGDAL 58.0367, 6.9895 12 / 33
0 4580 LYNGDAL 58.0586, 7.0026 20 / 6
0 4580 LYNGDAL 58.1742, 7.2272 211 / 33
0 4580 LYNGDAL 58.0550, 7.0397 22 / 31
0 4580 LYNGDAL 58.0748, 6.9849 57 / 20
0 4580 LYNGDAL 58.0586, 7.0017 20 / 7
0 4580 LYNGDAL 58.1737, 7.2280 211 / 34
0 4580 LYNGDAL 58.1152, 6.9467 76 / 15
0 4580 LYNGDAL 58.0844, 7.1001 280 / 82
0 4580 LYNGDAL 58.1738, 7.2275 211 / 35
0 4580 LYNGDAL 58.1123, 7.0238 62 / 140
0 4580 LYNGDAL 58.0700, 7.0133 21 / 223
0 4580 LYNGDAL 58.1733, 7.2260 211 / 36
0 4580 LYNGDAL 58.1060, 7.0628 46 / 58
0 4580 LYNGDAL 58.1396, 6.9217 89 / 6
0 4580 LYNGDAL 58.1547, 7.0106 101 / 6
0 4580 LYNGDAL 58.1746, 7.2253 211 / 38
0 4580 LYNGDAL 58.1066, 7.0629 46 / 48
0 4580 LYNGDAL 58.0423, 6.9861 9 / 36
0 4580 LYNGDAL 58.0605, 7.0589 24 / 89
0 4580 LYNGDAL 58.0368, 6.9867 12 / 35
0 4580 LYNGDAL 58.0592, 7.0634 25 / 3
0 4580 LYNGDAL 58.1391, 6.9237 89 / 5
0 4580 LYNGDAL 58.0700, 7.0106 21 / 18
0 4580 LYNGDAL 58.1742, 7.2258 211 / 39
0 4580 LYNGDAL 58.1108, 7.0248 62 / 148
0 4580 LYNGDAL 58.1540, 7.1132 157 / 60
0 4580 LYNGDAL 58.0801, 7.1025 280 / 56
0 4580 LYNGDAL 58.1167, 7.0424 63 / 103
0 4580 LYNGDAL 58.1738, 7.2256 211 / 40
0 4580 LYNGDAL 58.0369, 6.9877 12 / 25
0 4580 LYNGDAL 58.0732, 7.1084 279 / 13
0 4580 LYNGDAL 58.0807, 7.1024 280 / 66
0 4580 LYNGDAL 58.1540, 7.1131 157 / 60
0 4580 LYNGDAL 58.1732, 7.2242 211 / 42
0 4580 LYNGDAL 58.1540, 7.1128 157 / 60
0 4580 LYNGDAL 58.0792, 7.0822 30 / 5
0 4580 LYNGDAL 58.0697, 7.0108 21 / 30
0 4580 LYNGDAL 58.1729, 7.2236 211 / 43
0 4580 LYNGDAL 58.0709, 7.0929 27 / 41
0 4580 LYNGDAL 58.1540, 7.1127 157 / 60
0 4580 LYNGDAL 58.0821, 7.0988 280 / 89
0 4580 LYNGDAL 58.1728, 7.2231 211 / 44
0 4580 LYNGDAL 58.1540, 7.1126 157 / 60
0 4580 LYNGDAL 58.1731, 7.2222 211 / 45
0 4580 LYNGDAL 58.1061, 7.0626 46 / 57
0 4580 LYNGDAL 58.0547, 7.0422 22 / 40
0 4580 LYNGDAL 58.1540, 7.1123 157 / 60
0 4580 LYNGDAL 58.1732, 7.2214 211 / 46
0 4580 LYNGDAL 58.1107, 6.9520 75 / 3
0 4580 LYNGDAL 58.1540, 7.1122 157 / 60
0 4580 LYNGDAL 58.1110, 6.9517 75 / 3
0 4580 LYNGDAL 58.0410, 6.9832 10 / 15
0 4580 LYNGDAL 58.1540, 7.1121 157 / 60
0 4580 LYNGDAL 58.1144, 6.9445 76 / 20
0 4580 LYNGDAL 58.1732, 7.2205 211 / 48
0 4580 LYNGDAL 58.1541, 7.1133 157 / 60
0 4580 LYNGDAL 58.0526, 7.0410 22 / 55
0 4580 LYNGDAL 58.1122, 6.9463 76 / 29
0 4580 LYNGDAL 58.1729, 7.2202 211 / 51
0 4580 LYNGDAL 58.1145, 6.9452 76 / 30
0 4580 LYNGDAL 58.1541, 7.1132 157 / 60
0 4580 LYNGDAL 58.1702, 7.2293 211 / 7
0 4580 LYNGDAL 58.2240, 7.0072 122 / 27
0 4580 LYNGDAL 58.1677, 7.2305 211 / 55
0 4580 LYNGDAL 58.1348, 7.0667 168 / 201
0 4580 LYNGDAL 58.1730, 7.2192 211 / 50
0 4580 LYNGDAL 58.1671, 7.2304 211 / 56
0 4580 LYNGDAL 58.1647, 7.2231 211 / 82
0 4580 LYNGDAL 58.1668, 7.2298 211 / 57
0 4580 LYNGDAL 58.1661, 7.2264 211 / 58
0 4580 LYNGDAL 58.1060, 7.0631 46 / 30
0 4580 LYNGDAL 58.1666, 7.2264 211 / 60
0 4580 LYNGDAL 58.0578, 7.0431 22 / 65
0 4580 LYNGDAL 58.0417, 6.9835 10 / 25
0 4580 LYNGDAL 58.1661, 7.2258 211 / 61
0 4580 LYNGDAL 58.1663, 7.2287 211 / 62
0 4580 LYNGDAL 58.1675, 7.2273 211 / 63
0 4580 LYNGDAL 58.1692, 7.2024 207 / 34
0 4580 LYNGDAL 58.0549, 7.0425 22 / 39
0 4580 LYNGDAL 58.1676, 7.2269 211 / 65
0 4580 LYNGDAL 58.1471, 6.9771 92 / 1
0 4580 LYNGDAL 58.1676, 7.2293 211 / 66
0 4580 LYNGDAL 58.2150, 6.9472 114 / 3
0 4580 LYNGDAL 58.0409, 6.9836 10 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.1950, 6.9582 113 / 64
0 4580 LYNGDAL 58.1670, 7.2281 211 / 68
0 4580 LYNGDAL 58.0428, 7.0157 16 / 29
0 4580 LYNGDAL 58.0832, 7.1003 280 / 73
0 4580 LYNGDAL 58.1641, 7.2173 211 / 71
0 4580 LYNGDAL 58.1028, 7.0165 62 / 152
0 4580 LYNGDAL 58.1640, 7.2185 211 / 72
0 4580 LYNGDAL 58.1420, 7.0083 93 / 35
0 4580 LYNGDAL 58.1732, 7.2195 211 / 49
0 4580 LYNGDAL 58.1632, 7.2193 211 / 73
0 4580 LYNGDAL 58.1226, 7.1617 189 / 5
0 4580 LYNGDAL 58.1650, 7.2240 211 / 74
0 4580 LYNGDAL 58.0495, 6.9868 11 / 23
0 4580 LYNGDAL 58.1643, 7.2216 211 / 75
0 4580 LYNGDAL 58.1873, 7.0911 150 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.1637, 7.2226 211 / 77
0 4580 LYNGDAL 58.0363, 6.9907 12 / 24
0 4580 LYNGDAL 58.1166, 7.1731 188 / 95
0 4580 LYNGDAL 58.1215, 6.9898 68 / 15
0 4580 LYNGDAL 58.1642, 7.2249 211 / 78
0 4580 LYNGDAL 58.0585, 7.0593 24 / 78
0 4580 LYNGDAL 58.1643, 7.2238 211 / 80
0 4580 LYNGDAL 58.0530, 7.0406 22 / 53
0 4580 LYNGDAL 58.0407, 6.9819 10 / 30
0 4580 LYNGDAL 58.1643, 7.2230 211 / 81
0 4580 LYNGDAL 58.0425, 7.0165 16 / 31
0 4580 LYNGDAL 58.0535, 7.0420 22 / 49
0 4580 LYNGDAL 58.0550, 7.0422 22 / 38
0 4580 LYNGDAL 58.1417, 7.0134 95 / 1
0 4580 LYNGDAL 58.1617, 7.0854 163 / 13
0 4580 LYNGDAL 58.0423, 6.9817 10 / 47
0 4580 LYNGDAL 58.0556, 7.0423 22 / 36
0 4580 LYNGDAL 58.0841, 7.1004 280 / 76
0 4580 LYNGDAL 58.0628, 7.0016 20 / 9
0 4580 LYNGDAL 58.2193, 6.9952 121 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.0528, 7.0408 22 / 54
0 4580 LYNGDAL 58.2211, 6.9942 121 / 3
0 4580 LYNGDAL 58.2247, 7.0085 122 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.1775, 7.1866 215 / 52
0 4580 LYNGDAL 58.1552, 7.1049 156 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.0598, 7.0604 24 / 79
0 4580 LYNGDAL 58.2372, 7.0134 122 / 4
0 4580 LYNGDAL 58.1137, 6.9477 76 / 31
0 4580 LYNGDAL 58.2226, 7.0203 122 / 7
0 4580 LYNGDAL 58.1771, 7.1916 215 / 7
0 4580 LYNGDAL 58.0435, 6.9826 9 / 31
0 4580 LYNGDAL 58.2364, 7.0134 122 / 11
0 4580 LYNGDAL 58.1761, 7.1897 215 / 9
0 4580 LYNGDAL 58.0412, 6.9815 10 / 35
0 4580 LYNGDAL 58.0428, 6.9861 9 / 36
0 4580 LYNGDAL 58.2358, 7.0131 122 / 13
0 4580 LYNGDAL 58.1758, 7.1890 215 / 11
0 4580 LYNGDAL 58.2356, 7.0131 122 / 14
0 4580 LYNGDAL 58.1752, 7.1902 215 / 15
0 4580 LYNGDAL 58.2048, 7.1248 252 / 1
0 4580 LYNGDAL 58.2365, 7.0128 122 / 15
0 4580 LYNGDAL 58.1748, 7.1898 215 / 17
0 4580 LYNGDAL 58.0561, 7.0424 22 / 35
0 4580 LYNGDAL 58.0419, 6.9812 10 / 61
0 4580 LYNGDAL 58.0590, 7.0191 21 / 3
0 4580 LYNGDAL 58.2362, 7.0127 122 / 16
0 4580 LYNGDAL 58.1746, 7.1905 215 / 18
0 4580 LYNGDAL 58.1140, 6.9444 76 / 45
0 4580 LYNGDAL 58.2367, 7.0124 122 / 17
0 4580 LYNGDAL 58.1762, 7.1882 215 / 19
0 4580 LYNGDAL 58.2275, 7.1059 257 / 36
0 4580 LYNGDAL 58.1591, 7.0966 162 / 7
0 4580 LYNGDAL 58.2367, 7.0119 122 / 18
0 4580 LYNGDAL 58.1769, 7.1886 215 / 23
0 4580 LYNGDAL 58.0422, 6.9864 9 / 35
0 4580 LYNGDAL 58.1418, 7.0097 93 / 51
0 4580 LYNGDAL 58.1537, 7.0922 162 / 8
0 4580 LYNGDAL 58.2371, 7.0123 122 / 19
0 4580 LYNGDAL 58.1773, 7.1882 215 / 24
0 4580 LYNGDAL 58.2394, 7.0128 122 / 21
0 4580 LYNGDAL 58.1781, 7.1874 215 / 26
0 4580 LYNGDAL 58.0999, 7.0684 36 / 25
0 4580 LYNGDAL 58.0407, 6.9827 10 / 17
0 4580 LYNGDAL 58.1791, 7.1907 215 / 28
0 4580 LYNGDAL 58.1623, 6.9736 85 / 7
0 4580 LYNGDAL 58.0409, 6.9830 10 / 16
0 4580 LYNGDAL 58.2225, 7.0154 122 / 30
0 4580 LYNGDAL 58.1789, 7.1907 215 / 29
0 4580 LYNGDAL 58.0459, 6.9996 19 / 12
0 4580 LYNGDAL 58.2223, 7.0155 122 / 31
0 4580 LYNGDAL 58.1793, 7.1890 215 / 37
0 4580 LYNGDAL 58.2391, 7.0113 122 / 34
0 4580 LYNGDAL 58.1815, 7.1884 215 / 41
0 4580 LYNGDAL 58.0408, 6.9865 10 / 1
0 4580 LYNGDAL 58.2388, 7.0113 122 / 35
0 4580 LYNGDAL 58.1807, 7.1916 215 / 46
0 4580 LYNGDAL 58.0416, 6.9840 10 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.2389, 7.0120 122 / 36
0 4580 LYNGDAL 58.1804, 7.1917 215 / 47
0 4580 LYNGDAL 58.1157, 7.0424 63 / 112
0 4580 LYNGDAL 58.1363, 7.1840 195 / 8
0 4580 LYNGDAL 58.1873, 7.1767 216 / 32
0 4580 LYNGDAL 58.0437, 6.9823 9 / 30
0 4580 LYNGDAL 58.0406, 6.9855 10 / 3
0 4580 LYNGDAL 58.1801, 7.1915 215 / 48
0 4580 LYNGDAL 58.0538, 7.0415 22 / 44
0 4580 LYNGDAL 58.0565, 7.0425 22 / 34
0 4580 LYNGDAL 58.0754, 6.9813 57 / 18
0 4580 LYNGDAL 58.0410, 6.9847 10 / 5
0 4580 LYNGDAL 58.1798, 7.1915 215 / 49
0 4580 LYNGDAL 58.2388, 7.0132 122 / 20
0 4580 LYNGDAL 58.0432, 6.9915 11 / 4
0 4580 LYNGDAL 58.1490, 7.0928 162 / 145
0 4580 LYNGDAL 58.1511, 7.1036 160 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.0428, 7.0149 16 / 24
0 4580 LYNGDAL 58.1135, 6.9453 76 / 32
0 4580 LYNGDAL 58.0368, 7.0167 13 / 4
0 4580 LYNGDAL 58.1675, 7.2280 211 / 83
0 4580 LYNGDAL 58.1425, 7.0764 167 / 363
0 4580 LYNGDAL 58.0519, 7.0403 17 / 43
0 4580 LYNGDAL 58.2033, 7.1463 225 / 4
0 4580 LYNGDAL 58.1151, 7.0305 63 / 114
0 4580 LYNGDAL 58.0594, 7.0607 24 / 74
0 4580 LYNGDAL 58.1644, 7.2223 211 / 86
0 4580 LYNGDAL 58.1333, 7.0567 168 / 442
0 4580 LYNGDAL 58.0758, 6.9819 57 / 8
0 4580 LYNGDAL 58.0756, 6.9821 57 / 9
0 4580 LYNGDAL 58.0751, 6.9823 57 / 10
0 4580 LYNGDAL 58.0364, 7.0196 14 / 7
0 4580 LYNGDAL 58.0751, 6.9838 57 / 11
0 4580 LYNGDAL 58.1056, 7.0643 46 / 64
0 4580 LYNGDAL 58.2262, 7.1058 256 / 8
0 4580 LYNGDAL 58.1497, 7.0611 164 / 17
0 4580 LYNGDAL 58.1166, 7.0422 63 / 106
0 4580 LYNGDAL 58.2289, 7.1196 257 / 7
0 4580 LYNGDAL 58.0421, 7.0173 16 / 28
0 4580 LYNGDAL 58.0438, 6.9821 9 / 1
0 4580 LYNGDAL 58.0423, 7.0170 16 / 27
0 4580 LYNGDAL 58.0424, 6.9859 9 / 36
0 4580 LYNGDAL 58.0590, 7.0588 24 / 75
0 4580 LYNGDAL 58.0612, 7.0597 24 / 83
0 4580 LYNGDAL 58.0425, 6.9875 9 / 36
0 4580 LYNGDAL 58.1783, 7.0697 144 / 9
0 4580 LYNGDAL 58.0607, 7.0595 24 / 84
0 4580 LYNGDAL 58.0580, 7.0498 24 / 149
0 4580 LYNGDAL 58.0838, 7.1002 280 / 75
0 4580 LYNGDAL 58.0417, 6.9819 10 / 2
0 4580 LYNGDAL 58.1009, 6.9969 61 / 22
0 4580 LYNGDAL 58.1477, 7.0912 162 / 229
0 4580 LYNGDAL 58.0951, 7.0027 61 / 25
0 4580 LYNGDAL 58.0531, 7.0411 22 / 51
0 4580 LYNGDAL 58.2158, 7.1344 250 / 16
0 4580 LYNGDAL 58.1734, 7.2250 211 / 41
0 4580 LYNGDAL 58.0439, 6.9835 9 / 34
0 4580 LYNGDAL 58.1271, 7.1273 183 / 1
0 4580 LYNGDAL 58.0417, 6.9810 10 / 32
0 4580 LYNGDAL 58.1573, 7.0913 162 / 413
0 4580 LYNGDAL 58.0560, 7.0436 22 / 25
0 4580 LYNGDAL 58.1939, 7.0747 146 / 5
0 4580 LYNGDAL 58.0421, 6.9819 10 / 46
0 4580 LYNGDAL 58.1508, 7.1016 160 / 23
0 4580 LYNGDAL 58.0559, 7.0432 22 / 26
0 4580 LYNGDAL 58.0558, 7.0440 22 / 27
0 4586 KORSHAMN 58.0230, 7.0006 5 / 125
0 4586 KORSHAMN 58.0061, 6.9974 4 / 12
0 4586 KORSHAMN 58.0058, 6.9994 3 / 36
0 4586 KORSHAMN 58.0060, 6.9994 3 / 35
0 4586 KORSHAMN 58.0060, 6.9997 3 / 34
0 4586 KORSHAMN 58.0230, 7.0068 6 / 109
0 4586 KORSHAMN 58.0228, 7.0094 6 / 110
0 4586 KORSHAMN 58.0230, 7.0094 6 / 110
0 4586 KORSHAMN 58.0227, 7.0090 6 / 113
0 4586 KORSHAMN 58.0056, 7.0002 3 / 4
0 4586 KORSHAMN 58.0216, 7.0014 5 / 85
0 4586 KORSHAMN 58.0228, 7.0006 5 / 84
0 4586 KORSHAMN 58.0227, 7.0008 5 / 84
0 4586 KORSHAMN 58.0234, 7.0008 6 / 26
0 4586 KORSHAMN 58.0187, 7.0040 5 / 86
0 4586 KORSHAMN 58.0228, 7.0006 5 / 84
0 4586 KORSHAMN 58.0206, 7.0017 5 / 63
0 4586 KORSHAMN 58.0228, 7.0013 5 / 109
0 4586 KORSHAMN 58.0225, 7.0012 5 / 110
0 4586 KORSHAMN 58.0221, 7.0013 5 / 98
0 4586 KORSHAMN 58.0194, 7.0022 5 / 99
0 4586 KORSHAMN 58.0195, 7.0023 5 / 100
0 4586 KORSHAMN 58.0164, 7.0088 5 / 101
0 4586 KORSHAMN 58.0229, 7.0011 5 / 134
0 4586 KORSHAMN 58.0157, 7.0082 5 / 111
0 4586 KORSHAMN 58.0199, 6.9986 2 / 9
0 4586 KORSHAMN 58.0212, 6.9985 2 / 10
0 4586 KORSHAMN 58.0064, 7.0011 3 / 5
0 4586 KORSHAMN 58.0071, 7.0005 3 / 7
0 4586 KORSHAMN 58.0072, 7.0003 3 / 8
0 4586 KORSHAMN 58.0070, 7.0006 3 / 32
0 4586 KORSHAMN 58.0056, 6.9991 3 / 38
0 4586 KORSHAMN 58.0077, 6.9979 4 / 6
0 4586 KORSHAMN 58.0079, 6.9979 4 / 10
0 4586 KORSHAMN 58.0082, 6.9976 4 / 11
0 4586 KORSHAMN 58.0083, 6.9977 4 / 13
0 4586 KORSHAMN 58.0201, 7.0018 5 / 72
0 4586 KORSHAMN 58.0186, 7.0029 5 / 26
0 4586 KORSHAMN 58.0228, 7.0008 5 / 52
0 4586 KORSHAMN 58.0231, 7.0011 6 / 42
0 4586 KORSHAMN 58.0197, 7.0021 5 / 74
0 4586 KORSHAMN 58.0061, 6.9989 1 / 1
0 4586 KORSHAMN 58.0060, 6.9990 1 / 5
0 4586 KORSHAMN 58.0201, 6.9985 2 / 24
0 4586 KORSHAMN 58.0212, 6.9997 2 / 3
0 4586 KORSHAMN 58.0216, 6.9995 2 / 8
0 4586 KORSHAMN 58.0225, 6.9998 2 / 11
0 4586 KORSHAMN 58.0223, 6.9997 2 / 16
0 4586 KORSHAMN 58.0222, 7.0000 2 / 17
0 4586 KORSHAMN 58.0059, 6.9991 1 / 3
0 4586 KORSHAMN 58.0209, 6.9997 2 / 20
0 4586 KORSHAMN 58.0215, 6.9996 2 / 7
0 4586 KORSHAMN 58.0208, 6.9999 2 / 22
0 4586 KORSHAMN 58.0227, 6.9998 2 / 18
0 4586 KORSHAMN 58.0068, 7.0008 3 / 1
0 4586 KORSHAMN 58.0206, 6.9995 2 / 19
0 4586 KORSHAMN 58.0066, 7.0010 3 / 3
0 4586 KORSHAMN 58.0059, 7.0004 3 / 6
0 4586 KORSHAMN 58.0189, 7.0025 5 / 86
0 4586 KORSHAMN 58.0074, 7.0003 3 / 33
0 4586 KORSHAMN 58.0077, 6.9972 4 / 3
0 4586 KORSHAMN 58.0059, 6.9966 4 / 16
0 4586 KORSHAMN 58.0076, 6.9979 4 / 9
0 4586 KORSHAMN 58.0091, 6.9991 4 / 14
0 4586 KORSHAMN 58.0191, 7.0021 5 / 17
0 4586 KORSHAMN 58.0190, 7.0026 5 / 46
0 4586 KORSHAMN 58.0195, 7.0028 5 / 48
0 4586 KORSHAMN 58.0226, 7.0009 5 / 51
0 4586 KORSHAMN 58.0226, 7.0014 5 / 64
0 4586 KORSHAMN 58.0224, 7.0013 5 / 69
0 4586 KORSHAMN 58.0203, 7.0017 5 / 71
0 4586 KORSHAMN 58.0199, 7.0021 5 / 73
0 4586 KORSHAMN 58.0227, 7.0008 5 / 84
0 4586 KORSHAMN 58.0217, 7.0015 5 / 85
0 4586 KORSHAMN 58.0235, 7.0016 6 / 1
0 4586 KORSHAMN 58.0060, 7.0000 3 / 37
0 4586 KORSHAMN 58.0058, 7.0003 3 / 12
0 4586 KORSHAMN 58.0060, 6.9971 4 / 15
0 4586 KORSHAMN 58.0184, 7.0031 5 / 47
0 4586 KORSHAMN 58.0200, 7.0020 5 / 19
0 4586 KORSHAMN 58.0055, 7.0000 3 / 31
0 4586 KORSHAMN 58.0186, 6.9914 2 / 13
0 4586 KORSHAMN 58.0205, 7.0017 5 / 63
0 4586 KORSHAMN 58.0003, 7.0017 1 / 2
0 4586 KORSHAMN 58.0213, 6.9997 2 / 3
0 4586 KORSHAMN 58.0185, 7.0039 5 / 50
0 4588 KVÅS 58.2853, 7.1650 277 / 5
0 4588 KVÅS 58.2719, 7.2109 243 / 14
0 4588 KVÅS 58.2516, 7.1000 264 / 29
0 4588 KVÅS 58.2815, 7.2487 238 / 13
0 4588 KVÅS 58.2647, 7.0723 269 / 5
0 4588 KVÅS 58.2896, 7.1622 277 / 3
0 4588 KVÅS 58.2776, 7.2378 238 / 15
0 4588 KVÅS 58.2576, 7.1242 274 / 14
0 4588 KVÅS 58.2559, 7.1251 274 / 12
0 4588 KVÅS 58.2789, 7.2477 238 / 5
0 4588 KVÅS 58.2401, 7.1809 246 / 26
0 4588 KVÅS 58.2709, 7.1716 275 / 6
0 4588 KVÅS 58.2440, 7.0731 266 / 1
0 4588 KVÅS 58.2529, 7.2318 235 / 1
0 4588 KVÅS 58.2424, 7.0778 265 / 3
0 4588 KVÅS 58.2599, 7.1202 274 / 3
0 4588 KVÅS 58.2601, 7.1372 274 / 7
0 4588 KVÅS 58.2603, 7.1416 274 / 8
0 4588 KVÅS 58.2612, 7.1402 274 / 9
0 4588 KVÅS 58.2791, 7.2474 238 / 3
0 4588 KVÅS 58.2794, 7.2482 238 / 4
0 4588 KVÅS 58.2775, 7.2436 238 / 7
0 4588 KVÅS 58.2702, 7.1730 275 / 8
0 4588 KVÅS 58.2512, 7.1000 264 / 41
0 4588 KVÅS 58.2525, 7.1010 264 / 24
0 4588 KVÅS 58.2783, 7.2497 238 / 8
0 4588 KVÅS 58.2532, 7.1012 264 / 33
0 4588 KVÅS 58.2534, 7.1010 264 / 34
0 4588 KVÅS 58.2535, 7.1006 264 / 35
0 4588 KVÅS 58.2535, 7.1002 264 / 36
0 4588 KVÅS 58.2535, 7.0993 264 / 38
0 4588 KVÅS 58.2842, 7.2311 239 / 4
0 4588 KVÅS 58.2508, 7.0990 264 / 43
0 4588 KVÅS 58.2506, 7.0986 264 / 44
0 4588 KVÅS 58.2504, 7.0982 264 / 45
0 4588 KVÅS 58.2503, 7.0978 264 / 46
0 4588 KVÅS 58.2985, 7.1927 278 / 1
0 4588 KVÅS 58.2891, 7.1952 242 / 60
0 4588 KVÅS 58.2883, 7.1593 242 / 47
0 4588 KVÅS 58.2489, 7.1404 260 / 7
0 4588 KVÅS 58.2531, 7.1943 244 / 11
0 4588 KVÅS 58.2819, 7.2497 238 / 1
0 4588 KVÅS 58.2888, 7.1595 242 / 11
0 4588 KVÅS 58.2875, 7.1584 242 / 11
0 4588 KVÅS 58.2505, 7.0974 264 / 47
0 4588 KVÅS 58.2504, 7.0971 264 / 48
0 4588 KVÅS 58.2503, 7.0967 264 / 49
0 4588 KVÅS 58.2502, 7.0964 264 / 50
0 4588 KVÅS 58.2502, 7.0960 264 / 51
0 4588 KVÅS 58.2501, 7.0956 264 / 52
0 4588 KVÅS 58.2500, 7.0952 264 / 53
0 4588 KVÅS 58.2500, 7.0946 264 / 54
0 4588 KVÅS 58.2496, 7.0942 264 / 55
0 4588 KVÅS 58.2495, 7.0937 264 / 56
0 4588 KVÅS 58.2976, 7.1915 278 / 2
0 4588 KVÅS 58.2269, 7.1589 247 / 10
0 4588 KVÅS 58.2535, 7.1025 264 / 31
0 4588 KVÅS 58.2537, 7.1019 264 / 32
0 4588 KVÅS 58.2817, 7.2506 238 / 11
0 4588 KVÅS 58.2849, 7.2306 239 / 5
0 4588 KVÅS 58.2779, 7.2390 238 / 9
0 4588 KVÅS 58.2798, 7.2365 238 / 10
0 4588 KVÅS 58.2855, 7.1948 242 / 18
0 4588 KVÅS 58.2787, 7.2392 238 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken