Gauvik 101
4580 LYNGDAL

Gauvik 101, 4580 LYNGDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gauvik 101, 4580 LYNGDAL:

  • Postnummer: 4580 LYNGDAL
  • Gards-/bruksnummer: 123 / 37 i 1032
  • Grunnkrins: 103 HÅRIKSTAD
  • Valkrins: 4 Å
  • Kyrkjesogn: 5030106 Lyngdal
  • Tettstad:

Gauvik

Gauvik er ein veg i Lyngdal kommune med 56 ulike adresser.
Husnummer frå 41 til 233.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gauvik 41 4580 LYNGDAL 58.2257, 7.0180 122 / 29
Gauvik 43 4580 LYNGDAL 58.2260, 7.0192 122 / 26
Gauvik 45 4580 LYNGDAL 58.2269, 7.0169 122 / 37
Gauvik 56 4580 LYNGDAL 58.2277, 7.0187 123 / 28
Gauvik 58 4580 LYNGDAL 58.2273, 7.0191 123 / 18
Gauvik 60 4580 LYNGDAL 58.2276, 7.0196 123 / 27
Gauvik 67 4580 LYNGDAL 58.2264, 7.0200 123 / 8
Gauvik 69 4580 LYNGDAL 58.2265, 7.0208 123 / 22
Gauvik 75 4580 LYNGDAL 58.2264, 7.0215 123 / 6
Gauvik 76 4580 LYNGDAL 58.2272, 7.0216 123 / 30
Gauvik 77 4580 LYNGDAL 58.2266, 7.0218 123 / 13
Gauvik 100 4580 LYNGDAL 58.2282, 7.0240 123 / 38
Gauvik 101 4580 LYNGDAL 58.2282, 7.0250 123 / 37
Gauvik 102 4580 LYNGDAL 58.2284, 7.0234 123 / 41
Gauvik 105 4580 LYNGDAL 58.2287, 7.0251 123 / 32
Gauvik 106 4580 LYNGDAL 58.2287, 7.0243 123 / 29
Gauvik 107 4580 LYNGDAL 58.2290, 7.0253 123 / 33
Gauvik 109 4580 LYNGDAL 58.2290, 7.0261 123 / 23
Gauvik 111 4580 LYNGDAL 58.2293, 7.0265 123 / 23
Gauvik 115 4580 LYNGDAL 58.2277, 7.0260 123 / 16
Gauvik 116 4580 LYNGDAL 58.2292, 7.0244 123 / 21
Gauvik 117 4580 LYNGDAL 58.2274, 7.0253 123 / 4
Gauvik 119 4580 LYNGDAL 58.2275, 7.0267 123 / 11
Gauvik 121 4580 LYNGDAL 58.2276, 7.0275 123 / 24
Gauvik 123 4580 LYNGDAL 58.2278, 7.0282 123 / 14
Gauvik 125 4580 LYNGDAL 58.2282, 7.0279 123 / 39
Gauvik 127 4580 LYNGDAL 58.2283, 7.0269 123 / 10
Gauvik 129 4580 LYNGDAL 58.2287, 7.0270 123 / 15
Gauvik 130 4580 LYNGDAL 58.2304, 7.0231 123 / 35
Gauvik 131 4580 LYNGDAL 58.2295, 7.0266 123 / 45
Gauvik 132 4580 LYNGDAL 58.2306, 7.0235 123 / 34
Gauvik 133 4580 LYNGDAL 58.2301, 7.0254 123 / 1
Gauvik 134 4580 LYNGDAL 58.2305, 7.0238 123 / 26
Gauvik 140 4580 LYNGDAL 58.2310, 7.0250 123 / 31
Gauvik 155 4580 LYNGDAL 58.2330, 7.0218 124 / 1
Gauvik 173 4580 LYNGDAL 58.2313, 7.0241 123 / 48
Gauvik 186 4580 LYNGDAL 58.2315, 7.0230 123 / 49
Gauvik 188 4580 LYNGDAL 58.2314, 7.0224 123 / 50
Gauvik 190 4580 LYNGDAL 58.2313, 7.0219 123 / 51
Gauvik 191 4580 LYNGDAL 58.2316, 7.0211 123 / 53
Gauvik 193 4580 LYNGDAL 58.2313, 7.0210 123 / 54
Gauvik 195 4580 LYNGDAL 58.2311, 7.0210 123 / 55
Gauvik 197 4580 LYNGDAL 58.2309, 7.0205 123 / 56
Gauvik 199 4580 LYNGDAL 58.2305, 7.0203 123 / 57
Gauvik 201 4580 LYNGDAL 58.2302, 7.0201 123 / 58
Gauvik 203 4580 LYNGDAL 58.2300, 7.0198 123 / 59
Gauvik 205 4580 LYNGDAL 58.2297, 7.0199 123 / 60
Gauvik 207 4580 LYNGDAL 58.2297, 7.0204 123 / 61
Gauvik 208 4580 LYNGDAL 58.2303, 7.0216 123 / 65
Gauvik 209 4580 LYNGDAL 58.2298, 7.0209 123 / 62
Gauvik 212 4580 LYNGDAL 58.2299, 7.0215 123 / 63
Gauvik 214 4580 LYNGDAL 58.2299, 7.0225 123 / 66
Gauvik 216 4580 LYNGDAL 58.2297, 7.0227 123 / 67
Gauvik 218 4580 LYNGDAL 58.2293, 7.0223 123 / 68
Gauvik 230 4580 LYNGDAL 58.2285, 7.0200 123 / 75
Gauvik 233 4580 LYNGDAL 58.2291, 7.0191 123 / 72

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken