Broneskogen 3
4586 KORSHAMN

Broneskogen 3, 4586 KORSHAMN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Broneskogen 3, 4586 KORSHAMN:

  • Postnummer: 4586 KORSHAMN
  • Gards-/bruksnummer: 6 / 96 i 1032
  • Grunnkrins: 308 KORSHAMN
  • Valkrins: 2 AUSTAD
  • Kyrkjesogn: 5030106 Lyngdal
  • Tettstad:

Broneskogen

Broneskogen er ein veg i Lyngdal kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Broneskogen 1 4586 KORSHAMN 58.0244, 7.0068 6 / 61
Broneskogen 2 4586 KORSHAMN 58.0241, 7.0069 6 / 63
Broneskogen 3 4586 KORSHAMN 58.0243, 7.0078 6 / 96
Broneskogen 4 4586 KORSHAMN 58.0240, 7.0076 6 / 64
Broneskogen 5 4586 KORSHAMN 58.0242, 7.0084 6 / 97
Broneskogen 6 4586 KORSHAMN 58.0238, 7.0074 6 / 65
Broneskogen 8 4586 KORSHAMN 58.0237, 7.0079 6 / 66
Broneskogen 10 4586 KORSHAMN 58.0238, 7.0082 6 / 67
Broneskogen 12 4586 KORSHAMN 58.0236, 7.0083 6 / 68
Broneskogen 14 4586 KORSHAMN 58.0235, 7.0088 6 / 69
Broneskogen 16 4586 KORSHAMN 58.0233, 7.0091 6 / 70
Broneskogen 18 4586 KORSHAMN 58.0232, 7.0095 6 / 71

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken