Solefjellstien 80
4580 LYNGDAL

Solefjellstien 80, 4580 LYNGDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Solefjellstien 80, 4580 LYNGDAL:

  • Postnummer: 4580 LYNGDAL
  • Gards-/bruksnummer: 114 / 27 i 1032
  • Grunnkrins: 104 OMLAND
  • Valkrins: 3 Berge
  • Kyrkjesogn: 5030106 Lyngdal
  • Tettstad:

Solefjellstien

Solefjellstien er ein veg i Lyngdal kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 80.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Solefjellstien 7 4580 LYNGDAL 58.2166, 6.9484 114 / 22
Solefjellstien 60 4580 LYNGDAL 58.2193, 6.9499 114 / 26
Solefjellstien 80 4580 LYNGDAL 58.2194, 6.9513 114 / 27

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken