Tjerslandsveien 245
4580 LYNGDAL

Tjerslandsveien 245, 4580 LYNGDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tjerslandsveien 245, 4580 LYNGDAL:

  • Postnummer: 4580 LYNGDAL
  • Gards-/bruksnummer: 140 / 1 i 1032
  • Grunnkrins: 103 HÅRIKSTAD
  • Valkrins: 4 Å
  • Kyrkjesogn: 5030106 Lyngdal
  • Tettstad:

Tjerslandsveien

Tjerslandsveien er ein veg i Lyngdal kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 13 til 245.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tjerslandsveien 13 4580 LYNGDAL 58.1603, 7.0611 164 / 40
Tjerslandsveien 23 4580 LYNGDAL 58.1606, 7.0601 164 / 39
Tjerslandsveien 27 4580 LYNGDAL 58.1609, 7.0597 164 / 38
Tjerslandsveien 45 4580 LYNGDAL 58.1623, 7.0583 142 / 10
Tjerslandsveien 80 4580 LYNGDAL 58.1642, 7.0548 141 / 12
Tjerslandsveien 81 4580 LYNGDAL 58.1643, 7.0553 141 / 11
Tjerslandsveien 101 4580 LYNGDAL 58.1663, 7.0545 141 / 6
Tjerslandsveien 104 4580 LYNGDAL 58.1655, 7.0540 141 / 9
Tjerslandsveien 113 4580 LYNGDAL 58.1669, 7.0535 141 / 8
Tjerslandsveien 116 4580 LYNGDAL 58.1663, 7.0526 141 / 10
Tjerslandsveien 117 4580 LYNGDAL 58.1675, 7.0529 141 / 17
Tjerslandsveien 118 4580 LYNGDAL 58.1668, 7.0524 141 / 16
Tjerslandsveien 119 4580 LYNGDAL 58.1679, 7.0530 141 / 3
Tjerslandsveien 121 4580 LYNGDAL 58.1687, 7.0533 141 / 5
Tjerslandsveien 123 4580 LYNGDAL 58.1697, 7.0555 141 / 4
Tjerslandsveien 127 4580 LYNGDAL 58.1691, 7.0523 141 / 5
Tjerslandsveien 129 4580 LYNGDAL 58.1689, 7.0523 141 / 5
Tjerslandsveien 134 4580 LYNGDAL 58.1659, 7.0526 141 / 20
Tjerslandsveien 224 4580 LYNGDAL 58.1688, 7.0381 140 / 2
Tjerslandsveien 239 4580 LYNGDAL 58.1685, 7.0359 140 / 3
Tjerslandsveien 245 4580 LYNGDAL 58.1681, 7.0352 140 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken