Heradveien 620
4580 LYNGDAL

Heradveien 620, 4580 LYNGDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Heradveien 620, 4580 LYNGDAL:

  • Postnummer: 4580 LYNGDAL
  • Gards-/bruksnummer: 84 / 4 i 1032
  • Grunnkrins: 101 MELAND
  • Valkrins: 3 Berge
  • Kyrkjesogn: 5030106 Lyngdal
  • Tettstad:

Heradveien

Heradveien er ein veg i Lyngdal kommune med 40 ulike adresser.
Husnummer frå 97 til 817.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Heradveien 97 4580 LYNGDAL 58.1622, 7.0189 100 / 18
Heradveien 100 4580 LYNGDAL 58.1623, 7.0175 100 / 5
Heradveien 101 4580 LYNGDAL 58.1631, 7.0181 100 / 2
Heradveien 102 4580 LYNGDAL 58.1629, 7.0176 100 / 1
Heradveien 103 4580 LYNGDAL 58.1642, 7.0173 100 / 3
Heradveien 104 4580 LYNGDAL 58.1630, 7.0174 100 / 19
Heradveien 105 4580 LYNGDAL 58.1633, 7.0176 100 / 6
Heradveien 106 4580 LYNGDAL 58.1633, 7.0172 100 / 10
Heradveien 134 4580 LYNGDAL 58.1623, 7.0168 100 / 22
Heradveien 140 4580 LYNGDAL 58.1613, 7.0171 100 / 17
Heradveien 145 4580 LYNGDAL 58.1619, 7.0160 100 / 20
Heradveien 153 4580 LYNGDAL 58.1629, 7.0143 100 / 7
Heradveien 157 4580 LYNGDAL 58.1652, 7.0121 102 / 1
Heradveien 163 4580 LYNGDAL 58.1616, 7.0116 100 / 14
Heradveien 164 4580 LYNGDAL 58.1611, 7.0132 100 / 15
Heradveien 231 4580 LYNGDAL 58.1586, 7.0060 101 / 1
Heradveien 233 4580 LYNGDAL 58.1584, 7.0046 101 / 1
Heradveien 237 4580 LYNGDAL 58.1570, 7.0035 101 / 14
Heradveien 238 4580 LYNGDAL 58.1559, 7.0068 101 / 17
Heradveien 242 4580 LYNGDAL 58.1555, 7.0053 101 / 2
Heradveien 244 4580 LYNGDAL 58.1555, 7.0062 101 / 18
Heradveien 361 4580 LYNGDAL 58.1577, 6.9860 85 / 6
Heradveien 363 4580 LYNGDAL 58.1589, 6.9852 85 / 2
Heradveien 375 4580 LYNGDAL 58.1587, 6.9841 85 / 1
Heradveien 620 4580 LYNGDAL 58.1647, 6.9481 84 / 4
Heradveien 622 4580 LYNGDAL 58.1647, 6.9473 84 / 23
Heradveien 624 4580 LYNGDAL 58.1653, 6.9489 84 / 15
Heradveien 653 4580 LYNGDAL 58.1694, 6.9513 84 / 1
Heradveien 655 4580 LYNGDAL 58.1695, 6.9508 84 / 1
Heradveien 659 4580 LYNGDAL 58.1690, 6.9487 84 / 5
Heradveien 661 4580 LYNGDAL 58.1684, 6.9487 84 / 18
Heradveien 683 4580 LYNGDAL 58.1726, 6.9464 84 / 6
Heradveien 685 4580 LYNGDAL 58.1724, 6.9459 84 / 2
Heradveien 730 4580 LYNGDAL 58.1733, 6.9417 84 / 7
Heradveien 739 4580 LYNGDAL 58.1744, 6.9416 84 / 7
Heradveien 743 4580 LYNGDAL 58.1749, 6.9409 84 / 22
Heradveien 747 4580 LYNGDAL 58.1762, 6.9421 84 / 21
Heradveien 753 4580 LYNGDAL 58.1764, 6.9407 84 / 13
Heradveien 815 4580 LYNGDAL 58.1825, 6.9390 83 / 1
Heradveien 817 4580 LYNGDAL 58.1810, 6.9365 83 / 5

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken