Nævelandsveien 44
4580 LYNGDAL

Nævelandsveien 44, 4580 LYNGDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nævelandsveien 44, 4580 LYNGDAL:

  • Postnummer: 4580 LYNGDAL
  • Gards-/bruksnummer: 101 / 15 i 1032
  • Grunnkrins: 101 MELAND
  • Valkrins: 3 Berge
  • Kyrkjesogn: 5030106 Lyngdal
  • Tettstad:

Nævelandsveien

Nævelandsveien er ein veg i Lyngdal kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 44.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nævelandsveien 2 4580 LYNGDAL 58.1557, 7.0030 101 / 4
Nævelandsveien 5 4580 LYNGDAL 58.1541, 7.0019 101 / 5
Nævelandsveien 6 4580 LYNGDAL 58.1551, 7.0039 101 / 13
Nævelandsveien 10 4580 LYNGDAL 58.1549, 7.0066 101 / 7
Nævelandsveien 13 4580 LYNGDAL 58.1546, 7.0023 101 / 5
Nævelandsveien 18 4580 LYNGDAL 58.1544, 7.0061 101 / 8
Nævelandsveien 24 4580 LYNGDAL 58.1539, 7.0047 101 / 9
Nævelandsveien 31 4580 LYNGDAL 58.1533, 7.0041 101 / 11
Nævelandsveien 44 4580 LYNGDAL 58.1540, 7.0061 101 / 15

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken