Josevannsveien 126
4580 LYNGDAL

Josevannsveien 126, 4580 LYNGDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Josevannsveien 126, 4580 LYNGDAL:

  • Postnummer: 4580 LYNGDAL
  • Gards-/bruksnummer: 112 / 17 i 1032
  • Grunnkrins: 104 OMLAND
  • Valkrins: 3 Berge
  • Kyrkjesogn: 5030106 Lyngdal
  • Tettstad:

Josevannsveien

Josevannsveien er ein veg i Lyngdal kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 170.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Josevannsveien 5 4580 LYNGDAL 58.1967, 6.9780 112 / 3
Josevannsveien 7 4580 LYNGDAL 58.1968, 6.9787 112 / 4
Josevannsveien 120 4580 LYNGDAL 58.1910, 6.9676 112 / 20
Josevannsveien 122 4580 LYNGDAL 58.1909, 6.9671 112 / 19
Josevannsveien 126 4580 LYNGDAL 58.1910, 6.9663 112 / 17
Josevannsveien 128 4580 LYNGDAL 58.1910, 6.9658 112 / 16
Josevannsveien 130 4580 LYNGDAL 58.1910, 6.9654 112 / 15
Josevannsveien 132 4580 LYNGDAL 58.1910, 6.9650 112 / 14
Josevannsveien 134 4580 LYNGDAL 58.1909, 6.9645 112 / 13
Josevannsveien 138 4580 LYNGDAL 58.1908, 6.9635 112 / 11
Josevannsveien 140 4580 LYNGDAL 58.1907, 6.9631 112 / 9
Josevannsveien 167 4580 LYNGDAL 58.1891, 6.9602 112 / 21
Josevannsveien 170 4580 LYNGDAL 58.1886, 6.9617 112 / 5

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken