Draglandsveien 19
4580 LYNGDAL

Draglandsveien 19, 4580 LYNGDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Draglandsveien 19, 4580 LYNGDAL:

  • Postnummer: 4580 LYNGDAL
  • Gards-/bruksnummer: 107 / 15 i 1032
  • Grunnkrins: 104 OMLAND
  • Valkrins: 3 Berge
  • Kyrkjesogn: 5030106 Lyngdal
  • Tettstad:

Draglandsveien

Draglandsveien er ein veg i Lyngdal kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 51.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Draglandsveien 4 4580 LYNGDAL 58.1743, 7.0163 107 / 2
Draglandsveien 5 4580 LYNGDAL 58.1741, 7.0176 107 / 9
Draglandsveien 19 4580 LYNGDAL 58.1748, 7.0188 107 / 15
Draglandsveien 21 4580 LYNGDAL 58.1749, 7.0175 107 / 4
Draglandsveien 23 4580 LYNGDAL 58.1749, 7.0164 107 / 27
Draglandsveien 25 4580 LYNGDAL 58.1752, 7.0167 107 / 28
Draglandsveien 41 4580 LYNGDAL 58.1773, 7.0163 107 / 3
Draglandsveien 50 4580 LYNGDAL 58.1778, 7.0148 107 / 8
Draglandsveien 51 4580 LYNGDAL 58.1776, 7.0159 107 / 22

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken