Bergsjøstøa 140
3534 SOKNA

Bergsjøstøa 140, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bergsjøstøa 140, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 159 / 36 i 0605
  • Grunnkrins: 701 HAVIK
  • Valkrins: 1 SOKNA
  • Kyrkjesogn: 4070203 Lunder
  • Tettstad:

Bergsjøstøa

Bergsjøstøa er ein veg i Ringerike kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 195.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bergsjøstøa 6 3534 SOKNA 60.2458, 9.7852 158 / 15
Bergsjøstøa 88 3534 SOKNA 60.2394, 9.7871 159 / 24
Bergsjøstøa 119 3534 SOKNA 60.2370, 9.7855 159 / 37
Bergsjøstøa 123 3534 SOKNA 60.2371, 9.7846 159 / 22
Bergsjøstøa 127 3534 SOKNA 60.2365, 9.7840 159 / 9
Bergsjøstøa 129 3534 SOKNA 60.2363, 9.7835 159 / 9
Bergsjøstøa 131 3534 SOKNA 60.2359, 9.7833 159 / 14
Bergsjøstøa 132 3534 SOKNA 60.2359, 9.7869 159 / 9
Bergsjøstøa 133 3534 SOKNA 60.2360, 9.7842 159 / 25
Bergsjøstøa 140 3534 SOKNA 60.2353, 9.7872 159 / 36
Bergsjøstøa 145 3534 SOKNA 60.2346, 9.7862 159 / 26
Bergsjøstøa 171 3534 SOKNA 60.2325, 9.7848 159 / 15
Bergsjøstøa 195 3534 SOKNA 60.2271, 9.7816 159 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken