Christian VII’s gate 5
9012 TROMSØ

Christian VII’s gate 5, 9012 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Christian VII’s gate 5, 9012 TROMSØ:

  • Postnummer: 9012 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 118 / 11 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 212 SOMMERLYST
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010401 Elverhøy
  • Tettstad: Tromsø

Christian VII’s gate

Christian VII’s gate er ei gate i Tromsø kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 14.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Christian VII’s gate 2 9012 TROMSØ 69.6538, 18.9298 118 / 440
Christian VII’s gate 4 9012 TROMSØ 69.6541, 18.9297 118 / 440
Christian VII’s gate 5 9012 TROMSØ 69.6542, 18.9309 118 / 11
Christian VII’s gate 6 9012 TROMSØ 69.6542, 18.9290 118 / 440
Christian VII’s gate 8 9012 TROMSØ 69.6542, 18.9283 118 / 440
Christian VII’s gate 10 9012 TROMSØ 69.6539, 18.9283 118 / 440
Christian VII’s gate 12 9012 TROMSØ 69.6547, 18.9296 118 / 444
Christian VII’s gate 14 9012 TROMSØ 69.6553, 18.9296 118 / 445

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken