Tyssereinane 28
5650 TYSSE

Tyssereinane 28, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tyssereinane 28, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 43 / 3 i 1242
  • Grunnkrins: 111 TYSSE YTRE
  • Valkrins: 2 TYSSE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad: Haga

Tyssereinane

Tyssereinane er ein veg i Samnanger kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 14 til 52.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tyssereinane 14 5650 TYSSE 60.3740, 5.7584 43 / 103
Tyssereinane 16 5650 TYSSE 60.3743, 5.7558 43 / 92
Tyssereinane 22 5650 TYSSE 60.3734, 5.7584 43 / 141
Tyssereinane 24 5650 TYSSE 60.3740, 5.7562 43 / 165
Tyssereinane 26 5650 TYSSE 60.3735, 5.7570 43 / 12
Tyssereinane 28 5650 TYSSE 60.3734, 5.7565 43 / 3
Tyssereinane 52 5650 TYSSE 60.3731, 5.7559 43 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken