Røslyngveien 5C
1663 ROLVSØY

Røslyngveien 5C, 1663 ROLVSØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Røslyngveien 5C, 1663 ROLVSØY:

  • Postnummer: 1663 ROLVSØY
  • Gards-/bruksnummer: 737 / 163 i 0106
  • Grunnkrins: 3108 RÅ-HAUGEÅSEN
  • Valkrins: 11 Rekustad
  • Kyrkjesogn: 2010401 Rolvsøy
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Røslyngveien

Røslyngveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Røslyngveien 1 1663 ROLVSØY 59.2521, 10.9882 737 / 374
Røslyngveien 2 1663 ROLVSØY 59.2520, 10.9890 737 / 373
Røslyngveien 3 1663 ROLVSØY 59.2520, 10.9878 737 / 318
Røslyngveien 4 1663 ROLVSØY 59.2519, 10.9885 737 / 372
Røslyngveien 5A 1663 ROLVSØY 59.2519, 10.9874 737 / 163
Røslyngveien 5B 1663 ROLVSØY 59.2519, 10.9874 737 / 163
Røslyngveien 5C 1663 ROLVSØY 59.2517, 10.9872 737 / 163
Røslyngveien 5D 1663 ROLVSØY 59.2517, 10.9872 737 / 163
Røslyngveien 6 1663 ROLVSØY 59.2518, 10.9889 737 / 379
Røslyngveien 7 1663 ROLVSØY 59.2515, 10.9881 737 / 127
Røslyngveien 8 1663 ROLVSØY 59.2516, 10.9886 737 / 377
Røslyngveien 9 1663 ROLVSØY 59.2513, 10.9884 737 / 126

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken