Langerekkja 12
5262 ARNATVEIT

Langerekkja 12, 5262 ARNATVEIT er ei adresse i Bergen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Langerekkja 12, 5262 ARNATVEIT:

  • Postnummer: 5262 ARNATVEIT
  • Gards-/bruksnummer: 287 / 84 i 1201 Bergen
  • Grunnkrins: 1102 ARNATVEIT
  • Valkrins: 36 Indre Arna valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040201 Arna
  • Tettstad: Arna

Langerekkja

Langerekkja er ein veg i Bergen kommune med 55 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 100.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Langerekkja 2 5262 ARNATVEIT 60.4096, 5.4736 287 / 603
Langerekkja 4 5262 ARNATVEIT 60.4096, 5.4735 287 / 212
Langerekkja 6 5262 ARNATVEIT 60.4096, 5.4734 287 / 602
Langerekkja 10 5262 ARNATVEIT 60.4091, 5.4730 287 / 615
Langerekkja 12 5262 ARNATVEIT 60.4089, 5.4733 287 / 84
Langerekkja 14 5262 ARNATVEIT 60.4085, 5.4731 287 / 618
Langerekkja 16 5262 ARNATVEIT 60.4081, 5.4731 287 / 111
Langerekkja 16B 5262 ARNATVEIT 60.4080, 5.4733 287 / 830
Langerekkja 18 5262 ARNATVEIT 60.4078, 5.4731 287 / 137
Langerekkja 20 5262 ARNATVEIT 60.4074, 5.4735 287 / 804
Langerekkja 21 5262 ARNATVEIT 60.4076, 5.4715 300 / 10
Langerekkja 22 5262 ARNATVEIT 60.4074, 5.4736 287 / 805
Langerekkja 24 5262 ARNATVEIT 60.4070, 5.4737 287 / 25
Langerekkja 28 5262 ARNATVEIT 60.4063, 5.4742 287 / 136
Langerekkja 30 5262 ARNATVEIT 60.4063, 5.4744 287 / 203
Langerekkja 32 5262 ARNATVEIT 60.4063, 5.4745 287 / 202
Langerekkja 34 5262 ARNATVEIT 60.4061, 5.4744 287 / 176
Langerekkja 35 5262 ARNATVEIT 60.4061, 5.4737 287 / 19
Langerekkja 36 5262 ARNATVEIT 60.4058, 5.4744 287 / 174
Langerekkja 38 5262 ARNATVEIT 60.4055, 5.4745 287 / 194
Langerekkja 39 5262 ARNATVEIT 60.4053, 5.4740 287 / 498
Langerekkja 40 5262 ARNATVEIT 60.4051, 5.4746 287 / 195
Langerekkja 46 5262 ARNATVEIT 60.4042, 5.4746 287 / 134
Langerekkja 50 5262 ARNATVEIT 60.4038, 5.4743 287 / 744
Langerekkja 52 5262 ARNATVEIT 60.4037, 5.4743 287 / 147
Langerekkja 54 5262 ARNATVEIT 60.4036, 5.4742 287 / 151
Langerekkja 56 5262 ARNATVEIT 60.4035, 5.4742 287 / 489
Langerekkja 58 5262 ARNATVEIT 60.4033, 5.4743 287 / 145
Langerekkja 60 5262 ARNATVEIT 60.4032, 5.4743 287 / 488
Langerekkja 61 5262 ARNATVEIT 60.4031, 5.4737 287 / 167
Langerekkja 62 5262 ARNATVEIT 60.4031, 5.4743 287 / 144
Langerekkja 63 5262 ARNATVEIT 60.4029, 5.4736 287 / 168
Langerekkja 64 5262 ARNATVEIT 60.4030, 5.4743 287 / 487
Langerekkja 65 5262 ARNATVEIT 60.4029, 5.4736 287 / 553
Langerekkja 66 5262 ARNATVEIT 60.4028, 5.4742 287 / 153
Langerekkja 67 5262 ARNATVEIT 60.4029, 5.4733 287 / 550
Langerekkja 68 5262 ARNATVEIT 60.4027, 5.4743 287 / 490
Langerekkja 69 5262 ARNATVEIT 60.4028, 5.4733 287 / 166
Langerekkja 70 5262 ARNATVEIT 60.4025, 5.4742 287 / 143
Langerekkja 71 5262 ARNATVEIT 60.4026, 5.4736 287 / 170
Langerekkja 72 5262 ARNATVEIT 60.4024, 5.4742 287 / 486
Langerekkja 73 5262 ARNATVEIT 60.4026, 5.4736 287 / 551
Langerekkja 74 5262 ARNATVEIT 60.4022, 5.4740 289 / 57
Langerekkja 76 5262 ARNATVEIT 60.4021, 5.4743 289 / 26
Langerekkja 78 5262 ARNATVEIT 60.4022, 5.4746 289 / 56
Langerekkja 80 5262 ARNATVEIT 60.4018, 5.4741 289 / 24
Langerekkja 82A 5262 ARNATVEIT 60.4016, 5.4742 289 / 63
Langerekkja 82B 5262 ARNATVEIT 60.4016, 5.4742 289 / 63
Langerekkja 82C 5262 ARNATVEIT 60.4015, 5.4742 289 / 63
Langerekkja 82D 5262 ARNATVEIT 60.4015, 5.4743 289 / 63
Langerekkja 84 5262 ARNATVEIT 60.4012, 5.4745 289 / 58
Langerekkja 96 5262 ARNATVEIT 60.3990, 5.4744 289 / 53
Langerekkja 98A 5262 ARNATVEIT 60.3988, 5.4743 289 / 28
Langerekkja 98B 5262 ARNATVEIT 60.3987, 5.4742 289 / 28
Langerekkja 100 5262 ARNATVEIT 60.3984, 5.4742 289 / 29

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken