Brøggers veg 3
5232 PARADIS

Brøggers veg 3, 5232 PARADIS er ei adresse i Bergen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brøggers veg 3, 5232 PARADIS:

  • Postnummer: 5232 PARADIS
  • Gards-/bruksnummer: 9 / 47 i 1201 Bergen
  • Grunnkrins: 1310 TVEITERÅS
  • Valkrins: 52 Paradis valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7020201 Birkeland
  • Tettstad: Bergen

Brøggers veg

Brøggers veg er ein veg i Bergen kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brøggers veg 3 5232 PARADIS 60.3309, 5.3498 9 / 47
Brøggers veg 4 5232 PARADIS 60.3308, 5.3508 9 / 35
Brøggers veg 5 5232 PARADIS 60.3303, 5.3496 9 / 61
Brøggers veg 6 5232 PARADIS 60.3311, 5.3518 9 / 44
Brøggers veg 8 5232 PARADIS 60.3304, 5.3508 9 / 66
Brøggers veg 10 5232 PARADIS 60.3306, 5.3514 9 / 66

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken