Dynevoll 3
5223 NESTTUN

Dynevoll 3, 5223 NESTTUN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Dynevoll 3, 5223 NESTTUN:

  • Postnummer: 5223 NESTTUN
  • Gards-/bruksnummer: 44 / 272 i 1201
  • Grunnkrins: 1308 ØVSTTUN
  • Valkrins: 49 Nesttun valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7020201 Birkeland
  • Tettstad: Bergen

Dynevoll

Dynevoll er ein veg i Bergen kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 3.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Dynevoll 2 5223 NESTTUN 60.3128, 5.3611 44 / 39
Dynevoll 3 5223 NESTTUN 60.3117, 5.3604 44 / 272

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken