Kollen 8
5231 PARADIS

Kollen 8, 5231 PARADIS er ei adresse i Bergen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kollen 8, 5231 PARADIS:

  • Postnummer: 5231 PARADIS
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 639 i 1201 Bergen
  • Grunnkrins: 1311 PARADIS
  • Valkrins: 52 Paradis valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7140106 Storetveit
  • Tettstad: Bergen

Kollen

Kollen er ein veg i Bergen kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kollen 2 5231 PARADIS 60.3398, 5.3470 13 / 602
Kollen 2B 5231 PARADIS 60.3400, 5.3474 13 / 1096
Kollen 3 5231 PARADIS 60.3389, 5.3470 13 / 557
Kollen 4 5231 PARADIS 60.3401, 5.3480 13 / 574
Kollen 5 5231 PARADIS 60.3387, 5.3467 13 / 528
Kollen 6 5231 PARADIS 60.3398, 5.3485 12 / 292
Kollen 7 5231 PARADIS 60.3384, 5.3466 13 / 600
Kollen 8 5231 PARADIS 60.3397, 5.3481 13 / 639
Kollen 9 5231 PARADIS 60.3385, 5.3475 13 / 610
Kollen 10 5231 PARADIS 60.3391, 5.3479 13 / 506
Kollen 10A 5231 PARADIS 60.3393, 5.3486 13 / 549
Kollen 11 5231 PARADIS 60.3384, 5.3479 13 / 573
Kollen 14 5231 PARADIS 60.3388, 5.3483 13 / 1000
Kollen 15 5231 PARADIS 60.3385, 5.3487 13 / 611
Kollen 16 5231 PARADIS 60.3387, 5.3487 12 / 335

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken