Nordlia 38
5223 NESTTUN

Nordlia 38, 5223 NESTTUN er ei adresse i Bergen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordlia 38, 5223 NESTTUN:

  • Postnummer: 5223 NESTTUN
  • Gards-/bruksnummer: 46 / 273 i 1201 Bergen
  • Grunnkrins: 1306 NORDREVOLL
  • Valkrins: 49 Nesttun valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7020201 Birkeland
  • Tettstad: Bergen

Nordlia

Nordlia er ein veg i Bergen kommune med 42 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 42.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordlia 1 5223 NESTTUN 60.3164, 5.3684 45 / 86
Nordlia 2 5223 NESTTUN 60.3169, 5.3683 44 / 549
Nordlia 3 5223 NESTTUN 60.3166, 5.3686 45 / 85
Nordlia 4 5223 NESTTUN 60.3171, 5.3687 45 / 45
Nordlia 5 5223 NESTTUN 60.3166, 5.3692 45 / 83
Nordlia 6 5223 NESTTUN 60.3171, 5.3694 45 / 74
Nordlia 7 5223 NESTTUN 60.3167, 5.3696 45 / 81
Nordlia 8 5223 NESTTUN 60.3171, 5.3700 45 / 73
Nordlia 9 5223 NESTTUN 60.3169, 5.3700 45 / 79
Nordlia 10A 5223 NESTTUN 60.3172, 5.3705 45 / 151
Nordlia 10B 5223 NESTTUN 60.3173, 5.3707 45 / 71
Nordlia 11 5223 NESTTUN 60.3169, 5.3705 45 / 77
Nordlia 11A 5223 NESTTUN 60.3170, 5.3707 45 / 107
Nordlia 12 5223 NESTTUN 60.3176, 5.3709 45 / 69
Nordlia 13 5223 NESTTUN 60.3171, 5.3712 45 / 99
Nordlia 14 5223 NESTTUN 60.3178, 5.3709 45 / 68
Nordlia 14A 5223 NESTTUN 60.3177, 5.3709 45 / 149
Nordlia 16 5223 NESTTUN 60.3181, 5.3714 45 / 100
Nordlia 17 5223 NESTTUN 60.3176, 5.3716 46 / 202
Nordlia 18 5223 NESTTUN 60.3183, 5.3716 45 / 101
Nordlia 19 5223 NESTTUN 60.3178, 5.3720 46 / 228
Nordlia 20 5223 NESTTUN 60.3181, 5.3721 46 / 280
Nordlia 21 5223 NESTTUN 60.3176, 5.3723 46 / 251
Nordlia 23 5223 NESTTUN 60.3173, 5.3725 46 / 253
Nordlia 24 5223 NESTTUN 60.3176, 5.3732 46 / 340
Nordlia 25 5223 NESTTUN 60.3171, 5.3725 46 / 252
Nordlia 26 5223 NESTTUN 60.3175, 5.3729 46 / 254
Nordlia 27 5223 NESTTUN 60.3169, 5.3725 46 / 255
Nordlia 28 5223 NESTTUN 60.3173, 5.3731 46 / 256
Nordlia 29 5223 NESTTUN 60.3166, 5.3725 46 / 257
Nordlia 30 5223 NESTTUN 60.3170, 5.3730 46 / 258
Nordlia 31 5223 NESTTUN 60.3164, 5.3725 46 / 259
Nordlia 32 5223 NESTTUN 60.3168, 5.3731 46 / 260
Nordlia 33 5223 NESTTUN 60.3162, 5.3724 46 / 261
Nordlia 34 5223 NESTTUN 60.3165, 5.3731 46 / 262
Nordlia 35 5223 NESTTUN 60.3160, 5.3723 46 / 263
Nordlia 36 5223 NESTTUN 60.3163, 5.3731 46 / 272
Nordlia 37 5223 NESTTUN 60.3157, 5.3722 46 / 265
Nordlia 38 5223 NESTTUN 60.3160, 5.3730 46 / 273
Nordlia 38B 5223 NESTTUN 60.3161, 5.3734 46 / 332
Nordlia 40 5223 NESTTUN 60.3157, 5.3729 46 / 274
Nordlia 42 5223 NESTTUN 60.3154, 5.3728 46 / 275

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken