Odins veg 72
5221 NESTTUN

Odins veg 72, 5221 NESTTUN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Odins veg 72, 5221 NESTTUN:

  • Postnummer: 5221 NESTTUN
  • Gards-/bruksnummer: 42 / 780 i 1201
  • Grunnkrins: 1309 NESTTUN
  • Valkrins: 49 Nesttun valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7020201 Birkeland
  • Tettstad: Bergen

Odins veg

Odins veg er ein veg i Bergen kommune med 92 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 112.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Odins veg 5 5221 NESTTUN 60.3147, 5.3475 42 / 921
Odins veg 7 5221 NESTTUN 60.3144, 5.3476 42 / 509
Odins veg 7A 5221 NESTTUN 60.3142, 5.3475 42 / 589
Odins veg 9 5221 NESTTUN 60.3141, 5.3475 42 / 508
Odins veg 9A 5221 NESTTUN 60.3140, 5.3471 42 / 510
Odins veg 11 5221 NESTTUN 60.3139, 5.3467 42 / 514
Odins veg 12 5221 NESTTUN 60.3147, 5.3481 42 / 513
Odins veg 12A 5221 NESTTUN 60.3146, 5.3481 42 / 590
Odins veg 13 5221 NESTTUN 60.3137, 5.3462 42 / 515
Odins veg 14 5221 NESTTUN 60.3144, 5.3483 42 / 511
Odins veg 15 5221 NESTTUN 60.3135, 5.3467 42 / 520
Odins veg 15A 5221 NESTTUN 60.3135, 5.3473 42 / 539
Odins veg 15B 5221 NESTTUN 60.3135, 5.3474 42 / 562
Odins veg 16 5221 NESTTUN 60.3141, 5.3487 42 / 512
Odins veg 17 5221 NESTTUN 60.3139, 5.3479 42 / 505
Odins veg 18 5221 NESTTUN 60.3138, 5.3488 42 / 585
Odins veg 18A 5221 NESTTUN 60.3137, 5.3488 42 / 586
Odins veg 18B 5221 NESTTUN 60.3136, 5.3489 42 / 587
Odins veg 19 5221 NESTTUN 60.3137, 5.3481 42 / 506
Odins veg 20 5221 NESTTUN 60.3133, 5.3490 42 / 597
Odins veg 20A 5221 NESTTUN 60.3132, 5.3491 42 / 598
Odins veg 20B 5221 NESTTUN 60.3131, 5.3491 42 / 599
Odins veg 21 5221 NESTTUN 60.3135, 5.3482 42 / 507
Odins veg 21A 5221 NESTTUN 60.3134, 5.3483 42 / 555
Odins veg 22 5221 NESTTUN 60.3129, 5.3492 42 / 629
Odins veg 22A 5221 NESTTUN 60.3128, 5.3492 42 / 630
Odins veg 22B 5221 NESTTUN 60.3126, 5.3492 42 / 495
Odins veg 23 5221 NESTTUN 60.3133, 5.3484 42 / 498
Odins veg 23A 5221 NESTTUN 60.3132, 5.3484 42 / 564
Odins veg 24 5221 NESTTUN 60.3134, 5.3517 42 / 780
Odins veg 25 5221 NESTTUN 60.3131, 5.3485 42 / 500
Odins veg 25A 5221 NESTTUN 60.3130, 5.3486 42 / 556
Odins veg 26 5221 NESTTUN 60.3134, 5.3516 42 / 780
Odins veg 27 5221 NESTTUN 60.3128, 5.3486 42 / 489
Odins veg 27A 5221 NESTTUN 60.3127, 5.3487 42 / 541
Odins veg 28 5221 NESTTUN 60.3133, 5.3515 42 / 780
Odins veg 29 5221 NESTTUN 60.3126, 5.3486 42 / 473
Odins veg 29A 5221 NESTTUN 60.3125, 5.3485 42 / 531
Odins veg 30 5221 NESTTUN 60.3132, 5.3514 42 / 780
Odins veg 31 5221 NESTTUN 60.3123, 5.3484 42 / 474
Odins veg 31A 5221 NESTTUN 60.3123, 5.3482 42 / 532
Odins veg 32 5221 NESTTUN 60.3132, 5.3513 42 / 780
Odins veg 33 5221 NESTTUN 60.3121, 5.3481 42 / 488
Odins veg 33A 5221 NESTTUN 60.3121, 5.3480 42 / 558
Odins veg 34 5221 NESTTUN 60.3132, 5.3513 42 / 780
Odins veg 35 5221 NESTTUN 60.3119, 5.3476 42 / 561
Odins veg 36 5221 NESTTUN 60.3134, 5.3517 42 / 780
Odins veg 38 5221 NESTTUN 60.3133, 5.3516 42 / 780
Odins veg 40 5221 NESTTUN 60.3132, 5.3515 42 / 780
Odins veg 41 5221 NESTTUN 60.3105, 5.3464 42 / 886
Odins veg 42 5221 NESTTUN 60.3131, 5.3514 42 / 780
Odins veg 44 5221 NESTTUN 60.3130, 5.3511 42 / 780
Odins veg 45 5221 NESTTUN 60.3103, 5.3455 40 / 293
Odins veg 46 5221 NESTTUN 60.3130, 5.3510 42 / 780
Odins veg 47 5221 NESTTUN 60.3100, 5.3453 40 / 31
Odins veg 48 5221 NESTTUN 60.3130, 5.3509 42 / 780
Odins veg 50 5221 NESTTUN 60.3129, 5.3508 42 / 780
Odins veg 51A 5221 NESTTUN 60.3098, 5.3452 40 / 1463
Odins veg 51B 5221 NESTTUN 60.3098, 5.3451 40 / 1463
Odins veg 51C 5221 NESTTUN 60.3098, 5.3450 40 / 1463
Odins veg 51D 5221 NESTTUN 60.3098, 5.3450 40 / 1463
Odins veg 52 5221 NESTTUN 60.3129, 5.3507 42 / 780
Odins veg 53 5221 NESTTUN 60.3097, 5.3447 40 / 1462
Odins veg 54 5221 NESTTUN 60.3128, 5.3507 42 / 780
Odins veg 55 5221 NESTTUN 60.3095, 5.3446 40 / 1461
Odins veg 56 5221 NESTTUN 60.3130, 5.3511 42 / 780
Odins veg 58 5221 NESTTUN 60.3129, 5.3510 42 / 780
Odins veg 60 5221 NESTTUN 60.3129, 5.3508 42 / 780
Odins veg 61 5221 NESTTUN 60.3097, 5.3463 42 / 715
Odins veg 62 5221 NESTTUN 60.3128, 5.3507 42 / 780
Odins veg 64 5221 NESTTUN 60.3127, 5.3504 42 / 780
Odins veg 66 5221 NESTTUN 60.3126, 5.3503 42 / 780
Odins veg 68 5221 NESTTUN 60.3126, 5.3502 42 / 780
Odins veg 70 5221 NESTTUN 60.3125, 5.3502 42 / 780
Odins veg 72 5221 NESTTUN 60.3127, 5.3505 42 / 780
Odins veg 74 5221 NESTTUN 60.3126, 5.3504 42 / 780
Odins veg 76 5221 NESTTUN 60.3126, 5.3503 42 / 780
Odins veg 78 5221 NESTTUN 60.3125, 5.3502 42 / 780
Odins veg 80 5221 NESTTUN 60.3123, 5.3501 42 / 780
Odins veg 82 5221 NESTTUN 60.3122, 5.3501 42 / 780
Odins veg 84 5221 NESTTUN 60.3121, 5.3501 42 / 780
Odins veg 86 5221 NESTTUN 60.3120, 5.3501 42 / 780
Odins veg 88 5221 NESTTUN 60.3123, 5.3500 42 / 780
Odins veg 90 5221 NESTTUN 60.3122, 5.3500 42 / 780
Odins veg 92 5221 NESTTUN 60.3121, 5.3500 42 / 780
Odins veg 94 5221 NESTTUN 60.3120, 5.3500 42 / 780
Odins veg 100 5221 NESTTUN 60.3119, 5.3484 42 / 476
Odins veg 102 5221 NESTTUN 60.3114, 5.3478 42 / 476
Odins veg 106 5221 NESTTUN 60.3107, 5.3473 42 / 549
Odins veg 108 5221 NESTTUN 60.3103, 5.3482 42 / 668
Odins veg 110 5221 NESTTUN 60.3102, 5.3478 42 / 667
Odins veg 112 5221 NESTTUN 60.3101, 5.3473 42 / 81

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken