Venåsen 5
5232 PARADIS

Venåsen 5, 5232 PARADIS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Venåsen 5, 5232 PARADIS:

  • Postnummer: 5232 PARADIS
  • Gards-/bruksnummer: 41 / 799 i 1201
  • Grunnkrins: 1314 SKJOLD
  • Valkrins: 48 Skjold valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7020201 Birkeland
  • Tettstad: Bergen

Venåsen

Venåsen er ein veg i Bergen kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Venåsen 1 5232 PARADIS 60.3224, 5.3375 41 / 844
Venåsen 2 5232 PARADIS 60.3226, 5.3381 41 / 723
Venåsen 3 5232 PARADIS 60.3222, 5.3375 41 / 809
Venåsen 3A 5232 PARADIS 60.3220, 5.3377 41 / 1277
Venåsen 4 5232 PARADIS 60.3223, 5.3382 41 / 724
Venåsen 5 5232 PARADIS 60.3217, 5.3375 41 / 799
Venåsen 6 5232 PARADIS 60.3219, 5.3383 41 / 725
Venåsen 7 5232 PARADIS 60.3215, 5.3375 41 / 810
Venåsen 8 5232 PARADIS 60.3216, 5.3384 41 / 731
Venåsen 9 5232 PARADIS 60.3211, 5.3370 41 / 811
Venåsen 9B 5232 PARADIS 60.3211, 5.3374 41 / 1093
Venåsen 10 5232 PARADIS 60.3212, 5.3382 41 / 727
Venåsen 11 5232 PARADIS 60.3208, 5.3373 41 / 812
Venåsen 13 5232 PARADIS 60.3206, 5.3369 41 / 714
Venåsen 14 5232 PARADIS 60.3205, 5.3376 41 / 700
Venåsen 14B 5232 PARADIS 60.3206, 5.3383 41 / 728
Venåsen 15 5232 PARADIS 60.3202, 5.3368 41 / 713
Venåsen 16 5232 PARADIS 60.3202, 5.3376 41 / 701
Venåsen 17 5232 PARADIS 60.3199, 5.3368 41 / 662
Venåsen 18 5232 PARADIS 60.3200, 5.3377 41 / 702

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken