Vestre Steinsvikåsen 3
5251 SØREIDGREND

Vestre Steinsvikåsen 3, 5251 SØREIDGREND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vestre Steinsvikåsen 3, 5251 SØREIDGREND:

  • Postnummer: 5251 SØREIDGREND
  • Gards-/bruksnummer: 39 / 196 i 1201
  • Grunnkrins: 1604 STEINSVIK
  • Valkrins: 54 Sandsli valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7020301 Søreide
  • Tettstad: Bergen

Vestre Steinsvikåsen

Vestre Steinsvikåsen er ein veg i Bergen kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vestre Steinsvikåsen 3 5251 SØREIDGREND 60.3020, 5.2969 39 / 196
Vestre Steinsvikåsen 4 5251 SØREIDGREND 60.3021, 5.2962 39 / 257
Vestre Steinsvikåsen 5 5251 SØREIDGREND 60.3022, 5.2970 39 / 225
Vestre Steinsvikåsen 6 5251 SØREIDGREND 60.3022, 5.2962 39 / 272

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken