Nordeidåsen 2A
5251 SØREIDGREND

Nordeidåsen 2A, 5251 SØREIDGREND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordeidåsen 2A, 5251 SØREIDGREND:

  • Postnummer: 5251 SØREIDGREND
  • Gards-/bruksnummer: 35 / 294 i 1201
  • Grunnkrins: 1602 NORDEIDE
  • Valkrins: 54 Sandsli valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7020301 Søreide
  • Tettstad: Bergen

Nordeidåsen

Nordeidåsen er ein veg i Bergen kommune med 35 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 50.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordeidåsen 2A 5251 SØREIDGREND 60.3190, 5.2704 35 / 294
Nordeidåsen 2B 5251 SØREIDGREND 60.3192, 5.2702 35 / 294
Nordeidåsen 2C 5251 SØREIDGREND 60.3192, 5.2706 35 / 353
Nordeidåsen 2D 5251 SØREIDGREND 60.3193, 5.2711 35 / 295
Nordeidåsen 2E 5251 SØREIDGREND 60.3194, 5.2711 35 / 295
Nordeidåsen 4 5251 SØREIDGREND 60.3196, 5.2709 36 / 60
Nordeidåsen 5 5251 SØREIDGREND 60.3180, 5.2709 35 / 740
Nordeidåsen 6 5251 SØREIDGREND 60.3195, 5.2725 36 / 118
Nordeidåsen 6A 5251 SØREIDGREND 60.3198, 5.2717 36 / 107
Nordeidåsen 6B 5251 SØREIDGREND 60.3195, 5.2715 36 / 121
Nordeidåsen 6C 5251 SØREIDGREND 60.3194, 5.2715 36 / 121
Nordeidåsen 6D 5251 SØREIDGREND 60.3195, 5.2718 36 / 121
Nordeidåsen 6E 5251 SØREIDGREND 60.3194, 5.2719 36 / 121
Nordeidåsen 8 5251 SØREIDGREND 60.3192, 5.2728 36 / 150
Nordeidåsen 10 5251 SØREIDGREND 60.3196, 5.2734 36 / 257
Nordeidåsen 11 5251 SØREIDGREND 60.3189, 5.2734 36 / 204
Nordeidåsen 12 5251 SØREIDGREND 60.3191, 5.2735 36 / 258
Nordeidåsen 14 5251 SØREIDGREND 60.3195, 5.2740 36 / 127
Nordeidåsen 16 5251 SØREIDGREND 60.3196, 5.2746 36 / 138
Nordeidåsen 17 5251 SØREIDGREND 60.3185, 5.2743 36 / 318
Nordeidåsen 18 5251 SØREIDGREND 60.3198, 5.2751 36 / 110
Nordeidåsen 19 5251 SØREIDGREND 60.3183, 5.2741 36 / 335
Nordeidåsen 20 5251 SØREIDGREND 60.3197, 5.2758 36 / 143
Nordeidåsen 23 5251 SØREIDGREND 60.3178, 5.2741 36 / 315
Nordeidåsen 25 5251 SØREIDGREND 60.3175, 5.2743 36 / 352
Nordeidåsen 26 5251 SØREIDGREND 60.3193, 5.2746 36 / 164
Nordeidåsen 27 5251 SØREIDGREND 60.3176, 5.2746 36 / 352
Nordeidåsen 28 5251 SØREIDGREND 60.3191, 5.2754 36 / 128
Nordeidåsen 30 5251 SØREIDGREND 60.3191, 5.2762 36 / 192
Nordeidåsen 32 5251 SØREIDGREND 60.3191, 5.2763 36 / 539
Nordeidåsen 42 5251 SØREIDGREND 60.3188, 5.2751 36 / 194
Nordeidåsen 44 5251 SØREIDGREND 60.3185, 5.2754 36 / 193
Nordeidåsen 46 5251 SØREIDGREND 60.3180, 5.2758 36 / 191
Nordeidåsen 48 5251 SØREIDGREND 60.3183, 5.2749 36 / 195
Nordeidåsen 50 5251 SØREIDGREND 60.3179, 5.2751 36 / 304

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken