Østre Hopsvegen 19
5232 PARADIS

Østre Hopsvegen 19, 5232 PARADIS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Østre Hopsvegen 19, 5232 PARADIS:

  • Postnummer: 5232 PARADIS
  • Gards-/bruksnummer: 41 / 503 i 1201
  • Grunnkrins: 1313 HOP
  • Valkrins: 49 Nesttun valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7020201 Birkeland
  • Tettstad: Bergen

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen er ein veg i Bergen kommune med 50 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 52.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Østre Hopsvegen 1 5232 PARADIS 60.3277, 5.3452 41 / 26
Østre Hopsvegen 1A 5232 PARADIS 60.3280, 5.3451 41 / 874
Østre Hopsvegen 1B 5232 PARADIS 60.3283, 5.3446 41 / 781
Østre Hopsvegen 2 5232 PARADIS 60.3273, 5.3455 41 / 668
Østre Hopsvegen 3 5232 PARADIS 60.3274, 5.3449 41 / 272
Østre Hopsvegen 3A 5232 PARADIS 60.3277, 5.3445 41 / 25
Østre Hopsvegen 3B 5232 PARADIS 60.3279, 5.3444 41 / 157
Østre Hopsvegen 3C 5232 PARADIS 60.3279, 5.3439 41 / 666
Østre Hopsvegen 3D 5232 PARADIS 60.3278, 5.3440 41 / 1253
Østre Hopsvegen 3E 5232 PARADIS 60.3281, 5.3441 41 / 1224
Østre Hopsvegen 5 5232 PARADIS 60.3275, 5.3446 41 / 314
Østre Hopsvegen 5A 5232 PARADIS 60.3273, 5.3441 41 / 311
Østre Hopsvegen 5B 5232 PARADIS 60.3273, 5.3438 41 / 312
Østre Hopsvegen 5C 5232 PARADIS 60.3272, 5.3447 41 / 767
Østre Hopsvegen 5D 5232 PARADIS 60.3272, 5.3446 41 / 766
Østre Hopsvegen 7A 5232 PARADIS 60.3271, 5.3441 41 / 313
Østre Hopsvegen 7B 5232 PARADIS 60.3271, 5.3442 41 / 313
Østre Hopsvegen 7C 5232 PARADIS 60.3271, 5.3443 41 / 313
Østre Hopsvegen 7D 5232 PARADIS 60.3271, 5.3440 41 / 313
Østre Hopsvegen 8 5232 PARADIS 60.3267, 5.3457 41 / 645
Østre Hopsvegen 9 5232 PARADIS 60.3266, 5.3437 41 / 495
Østre Hopsvegen 10 5232 PARADIS 60.3265, 5.3460 41 / 646
Østre Hopsvegen 11 5232 PARADIS 60.3264, 5.3439 41 / 431
Østre Hopsvegen 12 5232 PARADIS 60.3262, 5.3461 41 / 102
Østre Hopsvegen 13 5232 PARADIS 60.3262, 5.3438 41 / 462
Østre Hopsvegen 14 5232 PARADIS 60.3259, 5.3459 41 / 103
Østre Hopsvegen 15 5232 PARADIS 60.3259, 5.3437 41 / 390
Østre Hopsvegen 16 5232 PARADIS 60.3253, 5.3465 41 / 178
Østre Hopsvegen 17 5232 PARADIS 60.3255, 5.3437 41 / 291
Østre Hopsvegen 18 5232 PARADIS 60.3257, 5.3460 41 / 797
Østre Hopsvegen 19 5232 PARADIS 60.3253, 5.3433 41 / 503
Østre Hopsvegen 20 5232 PARADIS 60.3255, 5.3462 41 / 139
Østre Hopsvegen 21 5232 PARADIS 60.3256, 5.3432 41 / 258
Østre Hopsvegen 22 5232 PARADIS 60.3252, 5.3461 41 / 39
Østre Hopsvegen 23 5232 PARADIS 60.3258, 5.3432 41 / 277
Østre Hopsvegen 24 5232 PARADIS 60.3257, 5.3455 41 / 773
Østre Hopsvegen 25 5232 PARADIS 60.3262, 5.3436 41 / 1135
Østre Hopsvegen 26 5232 PARADIS 60.3257, 5.3454 41 / 131
Østre Hopsvegen 27 5232 PARADIS 60.3264, 5.3432 41 / 451
Østre Hopsvegen 28 5232 PARADIS 60.3259, 5.3451 41 / 118
Østre Hopsvegen 29 5232 PARADIS 60.3261, 5.3428 41 / 265
Østre Hopsvegen 31 5232 PARADIS 60.3260, 5.3424 41 / 266
Østre Hopsvegen 32 5232 PARADIS 60.3261, 5.3451 41 / 985
Østre Hopsvegen 33 5232 PARADIS 60.3256, 5.3426 41 / 150
Østre Hopsvegen 34 5232 PARADIS 60.3263, 5.3451 41 / 124
Østre Hopsvegen 40 5232 PARADIS 60.3263, 5.3445 41 / 1285
Østre Hopsvegen 42 5232 PARADIS 60.3261, 5.3444 41 / 469
Østre Hopsvegen 44 5232 PARADIS 60.3259, 5.3446 41 / 1197
Østre Hopsvegen 46 5232 PARADIS 60.3258, 5.3445 41 / 470
Østre Hopsvegen 52 5232 PARADIS 60.3249, 5.3433 41 / 23

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken