Øvre Bergveien 30
5152 BØNES

Øvre Bergveien 30, 5152 BØNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øvre Bergveien 30, 5152 BØNES:

  • Postnummer: 5152 BØNES
  • Gards-/bruksnummer: 19 / 216 i 1201
  • Grunnkrins: 1702 KRÅKENES
  • Valkrins: 9 Bønes valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7140107 Bønes
  • Tettstad: Bergen

Øvre Bergveien

Øvre Bergveien er ein veg i Bergen kommune med 60 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 58.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øvre Bergveien 4 5152 BØNES 60.3333, 5.3171 20 / 327
Øvre Bergveien 5 5152 BØNES 60.3339, 5.3182 20 / 331
Øvre Bergveien 6 5152 BØNES 60.3336, 5.3173 20 / 306
Øvre Bergveien 6A 5152 BØNES 60.3335, 5.3172 20 / 347
Øvre Bergveien 6B 5152 BØNES 60.3335, 5.3168 20 / 326
Øvre Bergveien 6C 5152 BØNES 60.3338, 5.3168 20 / 325
Øvre Bergveien 7 5152 BØNES 60.3342, 5.3184 20 / 332
Øvre Bergveien 8 5152 BØNES 60.3339, 5.3174 20 / 324
Øvre Bergveien 9 5152 BØNES 60.3344, 5.3184 20 / 333
Øvre Bergveien 10 5152 BØNES 60.3341, 5.3178 20 / 322
Øvre Bergveien 10B 5152 BØNES 60.3340, 5.3169 20 / 323
Øvre Bergveien 10C 5152 BØNES 60.3343, 5.3170 20 / 321
Øvre Bergveien 11 5152 BØNES 60.3348, 5.3189 19 / 194
Øvre Bergveien 12 5152 BØNES 60.3344, 5.3178 20 / 255
Øvre Bergveien 13 5152 BØNES 60.3350, 5.3192 19 / 198
Øvre Bergveien 14 5152 BØNES 60.3346, 5.3180 20 / 318
Øvre Bergveien 15 5152 BØNES 60.3352, 5.3195 19 / 201
Øvre Bergveien 16 5152 BØNES 60.3349, 5.3181 20 / 317
Øvre Bergveien 17 5152 BØNES 60.3354, 5.3198 19 / 219
Øvre Bergveien 18 5152 BØNES 60.3351, 5.3186 19 / 210
Øvre Bergveien 19 5152 BØNES 60.3356, 5.3199 19 / 203
Øvre Bergveien 20 5152 BØNES 60.3354, 5.3186 19 / 211
Øvre Bergveien 21 5152 BØNES 60.3358, 5.3201 19 / 204
Øvre Bergveien 22 5152 BØNES 60.3355, 5.3189 19 / 212
Øvre Bergveien 23 5152 BØNES 60.3364, 5.3204 19 / 280
Øvre Bergveien 24 5152 BØNES 60.3358, 5.3191 19 / 213
Øvre Bergveien 25 5152 BØNES 60.3365, 5.3205 19 / 122
Øvre Bergveien 26 5152 BØNES 60.3359, 5.3195 19 / 214
Øvre Bergveien 27 5152 BØNES 60.3367, 5.3203 19 / 221
Øvre Bergveien 28 5152 BØNES 60.3361, 5.3196 19 / 215
Øvre Bergveien 29 5152 BØNES 60.3370, 5.3202 19 / 188
Øvre Bergveien 30 5152 BØNES 60.3363, 5.3195 19 / 216
Øvre Bergveien 31 5152 BØNES 60.3373, 5.3200 19 / 189
Øvre Bergveien 32 5152 BØNES 60.3365, 5.3196 19 / 217
Øvre Bergveien 33 5152 BØNES 60.3371, 5.3195 19 / 238
Øvre Bergveien 34 5152 BØNES 60.3368, 5.3196 19 / 232
Øvre Bergveien 35 5152 BØNES 60.3370, 5.3192 19 / 239
Øvre Bergveien 36 5152 BØNES 60.3368, 5.3192 19 / 234
Øvre Bergveien 37 5152 BØNES 60.3368, 5.3186 19 / 235
Øvre Bergveien 38 5152 BØNES 60.3366, 5.3191 19 / 249
Øvre Bergveien 39 5152 BØNES 60.3366, 5.3182 19 / 248
Øvre Bergveien 40 5152 BØNES 60.3364, 5.3188 19 / 247
Øvre Bergveien 41 5152 BØNES 60.3364, 5.3179 19 / 246
Øvre Bergveien 42 5152 BØNES 60.3362, 5.3187 19 / 245
Øvre Bergveien 43 5152 BØNES 60.3362, 5.3178 19 / 244
Øvre Bergveien 44 5152 BØNES 60.3360, 5.3184 19 / 243
Øvre Bergveien 45 5152 BØNES 60.3361, 5.3173 20 / 308
Øvre Bergveien 46 5152 BØNES 60.3358, 5.3183 19 / 242
Øvre Bergveien 47 5152 BØNES 60.3362, 5.3170 20 / 307
Øvre Bergveien 48 5152 BØNES 60.3356, 5.3182 19 / 241
Øvre Bergveien 49 5152 BØNES 60.3358, 5.3168 20 / 309
Øvre Bergveien 50 5152 BØNES 60.3354, 5.3178 20 / 314
Øvre Bergveien 51 5152 BØNES 60.3357, 5.3174 20 / 310
Øvre Bergveien 52 5152 BØNES 60.3351, 5.3179 20 / 315
Øvre Bergveien 53 5152 BØNES 60.3355, 5.3170 20 / 311
Øvre Bergveien 54 5152 BØNES 60.3349, 5.3174 20 / 316
Øvre Bergveien 55 5152 BØNES 60.3352, 5.3170 20 / 312
Øvre Bergveien 56 5152 BØNES 60.3347, 5.3172 20 / 319
Øvre Bergveien 57 5152 BØNES 60.3349, 5.3169 20 / 313
Øvre Bergveien 58 5152 BØNES 60.3345, 5.3168 20 / 320

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken