Øvre Krohnåsen 30A
5239 RÅDAL

Øvre Krohnåsen 30A, 5239 RÅDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øvre Krohnåsen 30A, 5239 RÅDAL:

  • Postnummer: 5239 RÅDAL
  • Gards-/bruksnummer: 121 / 178 i 1201
  • Grunnkrins: 1316 KROHNÅSEN
  • Valkrins: 48 Skjold valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7020601 Skjold
  • Tettstad: Bergen

Øvre Krohnåsen

Øvre Krohnåsen er ein veg i Bergen kommune med 36 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 45.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øvre Krohnåsen 4 5239 RÅDAL 60.2952, 5.3328 121 / 63
Øvre Krohnåsen 6 5239 RÅDAL 60.2951, 5.3329 121 / 63
Øvre Krohnåsen 8 5239 RÅDAL 60.2947, 5.3325 121 / 5
Øvre Krohnåsen 9 5239 RÅDAL 60.2941, 5.3319 121 / 110
Øvre Krohnåsen 11 5239 RÅDAL 60.2941, 5.3324 121 / 110
Øvre Krohnåsen 12 5239 RÅDAL 60.2934, 5.3330 121 / 227
Øvre Krohnåsen 13 5239 RÅDAL 60.2937, 5.3324 121 / 189
Øvre Krohnåsen 14 5239 RÅDAL 60.2933, 5.3330 121 / 226
Øvre Krohnåsen 15 5239 RÅDAL 60.2937, 5.3318 121 / 97
Øvre Krohnåsen 16A 5239 RÅDAL 60.2930, 5.3332 121 / 133
Øvre Krohnåsen 16B 5239 RÅDAL 60.2929, 5.3333 121 / 782
Øvre Krohnåsen 17 5239 RÅDAL 60.2934, 5.3324 121 / 190
Øvre Krohnåsen 18 5239 RÅDAL 60.2926, 5.3332 121 / 157
Øvre Krohnåsen 19 5239 RÅDAL 60.2930, 5.3325 121 / 853
Øvre Krohnåsen 20 5239 RÅDAL 60.2923, 5.3331 121 / 162
Øvre Krohnåsen 20A 5239 RÅDAL 60.2923, 5.3332 121 / 325
Øvre Krohnåsen 21 5239 RÅDAL 60.2932, 5.3323 121 / 166
Øvre Krohnåsen 23 5239 RÅDAL 60.2933, 5.3316 121 / 118
Øvre Krohnåsen 24 5239 RÅDAL 60.2927, 5.3323 121 / 124
Øvre Krohnåsen 25 5239 RÅDAL 60.2930, 5.3319 121 / 100
Øvre Krohnåsen 26 5239 RÅDAL 60.2925, 5.3325 121 / 180
Øvre Krohnåsen 27 5239 RÅDAL 60.2926, 5.3317 121 / 165
Øvre Krohnåsen 28 5239 RÅDAL 60.2922, 5.3325 121 / 179
Øvre Krohnåsen 29 5239 RÅDAL 60.2925, 5.3318 121 / 222
Øvre Krohnåsen 30 5239 RÅDAL 60.2921, 5.3324 121 / 288
Øvre Krohnåsen 30A 5239 RÅDAL 60.2921, 5.3324 121 / 178
Øvre Krohnåsen 31 5239 RÅDAL 60.2923, 5.3320 121 / 223
Øvre Krohnåsen 32 5239 RÅDAL 60.2919, 5.3324 121 / 191
Øvre Krohnåsen 33 5239 RÅDAL 60.2919, 5.3318 121 / 224
Øvre Krohnåsen 34 5239 RÅDAL 60.2918, 5.3329 121 / 164
Øvre Krohnåsen 35 5239 RÅDAL 60.2917, 5.3316 121 / 225
Øvre Krohnåsen 36 5239 RÅDAL 60.2919, 5.3332 121 / 163
Øvre Krohnåsen 37 5239 RÅDAL 60.2915, 5.3317 121 / 120
Øvre Krohnåsen 39 5239 RÅDAL 60.2914, 5.3317 121 / 64
Øvre Krohnåsen 39A 5239 RÅDAL 60.2912, 5.3320 121 / 64
Øvre Krohnåsen 45 5239 RÅDAL 60.2905, 5.3321 121 / 65

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken