Øykjeneset 4
5258 BLOMSTERDALEN

Øykjeneset 4, 5258 BLOMSTERDALEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øykjeneset 4, 5258 BLOMSTERDALEN:

  • Postnummer: 5258 BLOMSTERDALEN
  • Gards-/bruksnummer: 112 / 255 i 1201
  • Grunnkrins: 1613 ÅDLAND
  • Valkrins: 58 Liland valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7020101 Fana
  • Tettstad: Bergen

Øykjeneset

Øykjeneset er ein veg i Bergen kommune med 32 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 60.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øykjeneset 3 5258 BLOMSTERDALEN 60.2704, 5.2547 112 / 213
Øykjeneset 4 5258 BLOMSTERDALEN 60.2710, 5.2548 112 / 255
Øykjeneset 5 5258 BLOMSTERDALEN 60.2700, 5.2551 112 / 110
Øykjeneset 9 5258 BLOMSTERDALEN 60.2700, 5.2559 112 / 51
Øykjeneset 11 5258 BLOMSTERDALEN 60.2698, 5.2556 112 / 316
Øykjeneset 12 5258 BLOMSTERDALEN 60.2711, 5.2569 112 / 19
Øykjeneset 14 5258 BLOMSTERDALEN 60.2706, 5.2571 112 / 149
Øykjeneset 15 5258 BLOMSTERDALEN 60.2692, 5.2552 112 / 94
Øykjeneset 16 5258 BLOMSTERDALEN 60.2704, 5.2572 112 / 40
Øykjeneset 18 5258 BLOMSTERDALEN 60.2705, 5.2576 112 / 116
Øykjeneset 20 5258 BLOMSTERDALEN 60.2708, 5.2575 112 / 148
Øykjeneset 26 5258 BLOMSTERDALEN 60.2706, 5.2584 112 / 287
Øykjeneset 28A 5258 BLOMSTERDALEN 60.2703, 5.2583 112 / 221
Øykjeneset 28B 5258 BLOMSTERDALEN 60.2704, 5.2584 112 / 302
Øykjeneset 30 5258 BLOMSTERDALEN 60.2705, 5.2590 112 / 132
Øykjeneset 32 5258 BLOMSTERDALEN 60.2707, 5.2590 112 / 133
Øykjeneset 33 5258 BLOMSTERDALEN 60.2700, 5.2603 112 / 283
Øykjeneset 34 5258 BLOMSTERDALEN 60.2709, 5.2590 112 / 134
Øykjeneset 36 5258 BLOMSTERDALEN 60.2712, 5.2592 112 / 135
Øykjeneset 38 5258 BLOMSTERDALEN 60.2713, 5.2597 112 / 136
Øykjeneset 40 5258 BLOMSTERDALEN 60.2715, 5.2601 112 / 137
Øykjeneset 42 5258 BLOMSTERDALEN 60.2714, 5.2605 112 / 138
Øykjeneset 44 5258 BLOMSTERDALEN 60.2711, 5.2605 112 / 139
Øykjeneset 46 5258 BLOMSTERDALEN 60.2710, 5.2596 112 / 141
Øykjeneset 48 5258 BLOMSTERDALEN 60.2708, 5.2602 112 / 140
Øykjeneset 50 5258 BLOMSTERDALEN 60.2706, 5.2600 112 / 142
Øykjeneset 52 5258 BLOMSTERDALEN 60.2704, 5.2599 112 / 143
Øykjeneset 54 5258 BLOMSTERDALEN 60.2706, 5.2605 112 / 28
Øykjeneset 54B 5258 BLOMSTERDALEN 60.2707, 5.2608 112 / 318
Øykjeneset 56 5258 BLOMSTERDALEN 60.2704, 5.2611 112 / 120
Øykjeneset 58 5258 BLOMSTERDALEN 60.2708, 5.2611 112 / 317
Øykjeneset 60 5258 BLOMSTERDALEN 60.2709, 5.2618 112 / 106

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken