Åsbakken 9
5072 BERGEN

Åsbakken 9, 5072 BERGEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åsbakken 9, 5072 BERGEN:

  • Postnummer: 5072 BERGEN
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 675 i 1201
  • Grunnkrins: 1311 PARADIS
  • Valkrins: 52 Paradis valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7140106 Storetveit
  • Tettstad: Bergen

Åsbakken

Åsbakken er ein veg i Bergen kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsbakken 1 5072 BERGEN 60.3456, 5.3494 13 / 673
Åsbakken 2 5072 BERGEN 60.3461, 5.3503 13 / 666
Åsbakken 3 5072 BERGEN 60.3454, 5.3491 13 / 674
Åsbakken 4 5072 BERGEN 60.3458, 5.3503 13 / 667
Åsbakken 4A 5072 BERGEN 60.3456, 5.3502 13 / 736
Åsbakken 5 5072 BERGEN 60.3452, 5.3492 13 / 659
Åsbakken 6 5072 BERGEN 60.3454, 5.3501 13 / 668
Åsbakken 8 5072 BERGEN 60.3452, 5.3499 13 / 669
Åsbakken 9 5072 BERGEN 60.3442, 5.3500 13 / 675
Åsbakken 10 5072 BERGEN 60.3450, 5.3501 13 / 670
Åsbakken 11 5072 BERGEN 60.3443, 5.3505 12 / 84
Åsbakken 12 5072 BERGEN 60.3447, 5.3501 13 / 1141
Åsbakken 12A 5072 BERGEN 60.3448, 5.3498 13 / 671
Åsbakken 12B 5072 BERGEN 60.3447, 5.3498 13 / 671
Åsbakken 13 5072 BERGEN 60.3443, 5.3510 12 / 85
Åsbakken 14 5072 BERGEN 60.3448, 5.3510 12 / 197

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken